Srednje škole u Dubrovačko - neretvanskoj županiji

Obrazovanje > Srednjoškolsko obrazovanje > Srednje škole > Dubrovačko - neretvanska županija

DUBROVAČKA PRIVATNA GIMNAZIJA

Sustjepanska ulica 4, 2000 Dubrovnik

tel: 020/332-844

e-mail: djana.soko@pg-dubrovnik.net

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA DUBROVNIK

Iva Vojnovića 14, Dubrovnik

tel/fax: 020/331-620, 020/331-624

e-mail: tajnistvo@ss-ekonomskaitrgovacka-du.skole.hr

GIMNAZIJA DUBROVNIK

Frana Supila 3, Dubrovnik

tel/fax: 020/432-569, 020/432-379

e-mail: gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

GIMNAZIJA METKOVIĆ

Kralja Zvonimira 12, 20350 Metković

tel/fax: 020/681-344

e-mail: tajnistvo@gimnazija-metkovic.com

MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK

Baltazara Bogišića 10, Dubrovnik

tel: 020/420-504

fax: 020/421-806

e-mail: tajnistvo@dumed.hr

OBRTNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

Iva Vojnovića 12, Dubrovnik

tel: 020/332-968

e-mail: obrtnicka-skola-dubrovnik@du.t-com.hr

POMORSKO–TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

Miljenka Bratoša 4, Dubrovnik

tel/fax: 020/435-987

e-mail: tajnistvo.pomorskaskola@gmail.com

SREDNJA POLJOPRIVREDNA I TEHNIČKA ŠKOLA OPUZEN

Trg opuzenske bojne 5, 20355 Opuzen

tel: 020/672-689

fax: 020/672-690

e-mail: info@ssopuzen.hr

SREDNJA ŠKOLA BLATO - KORČULA

1.Ulica 25/1 20271 Blato

tel: 020/851-313

fax: 020/851-002

e-mail: ssblato@ssblato.tcloud.hr

SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA KORČULA

Dr. A. Starčevića 52, 20260 Korčula

tel: 020/711-129

fax: 020/715-060

e-mail: srednja.skola.korcula@du.t-com.hr

SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA

Ulica 5. br. 9., 20270 Vela Luka

tel: 020/812-972

fax: 020/812-516

e-mail: ssvl@ss-vela-luka.skole.hr


 

UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK

Strossmayerova 3, Dubrovnik

tel: 020/324-642, 020/324-636

fax: 020/324-640

e-mail: umjetnicka.skola.luke.sorkocevica@du.t-com.hr

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.