Srednje škole u Krapinsko - zagorskoj županiji

Obrazovanje > Srednjoškolsko obrazovanje > Srednje škole > Krapinsko - zagorska županija

SREDNJA ŠKOLA KRAPINA

Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 6, 49000 Krapina

tel: 049/382-111, 049/382-101

fax: 049/382-113

e-mail: ss-krapina@kr.t-com.hr, e-mail: ured@ss-krapina.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA ZABOK

Ivana i Cvijete Huis 2, 49210 Zabok

tel: 049/221-018

fax: 049/249-130

e-mail: srednjao@inet.hr

ŠKOLA ZA UMJETNOST, DIZAJN, GRAFIKU I ODJEĆU ZABOK

Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, 49210 Zabok

tel: 049/221-620

fax: 049/221-147

e-mail: skola.umjetnosti.zabok@kr.t-com.hr

GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA ZABOK

Prilaz Janka Tomića 2, 49210 Zabok

tel: 049/587-650, 049/587-655, 049/587-667

fax: 049/503-382

e-mail: gimagm-zabok@gimagm.hr

SREDNJA ŠKOLA PREGRADA

Stjepana Škreblina bb, 49218 Pregrada

tel: 049/382-150

fax: 049/382-159

e-mail: ss.pregrada@kr-t-com.hr

SREDNJA ŠKOLA BEDEKOVČINA

Gajeva 1, 49221 Bedekovčina

tel. 049/213-994, 049/213-514

fax: 049/213-585

e-mail: sskola-bedekovcina@kr.t-com.hr

SREDNJA ŠKOLA KONJŠČINA

Matije Gupca 5, 49282 Konjščina

tel/fax: 049/465-141, 049/464-356

e-mail: ss-konjscina@kr.htnet.hr

SREDNJA ŠKOLA OROSLAVJE

Ljudevita Gaja 1, 49243 Oroslavje

tel: 049/588-740, 049/588-650

fax: 049/588-741

e-mail: ss-oroslavlje-501@skole.t-com.hr, e-mail: admin@ss-oroslavje.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA ZLATAR

Braće Radić 10, 49250 Zlatar

tel: 049/467-169, 049/467-813

e-mail: ss-zlatar@kr.htnet.hr

GLAZBENA ŠKOLA PREGRADA

Ljudevita Gaja 34, 49218 Pregrada

tel/fax: 049/377-234

e-mail: info@glazbenaskola.pregrada.hr

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA

Zajezda 31, 49284 Budinščina

tel: 049/459-002, 049/458-115

fax: 049/459-225

e-mail: zajezda@kr.t-com.hr

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.