Srednje škole u Ličko - senjskoj županiji

Obrazovanje > Srednjoškolsko obrazovanje > Srednje škole > Ličko - senjska županija

GIMNAZIJA GOSPIĆ

Budačka 24, Gospić

tel: 053/560-232, 053/560-146

fax: 049/459-225

e-mail: ured@gimanzija-gospic.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA OTOČAC

Ćirila i Metoda 2, Otočac

tel/fax: 053/771-134

e-mail: ured@ss-otocac.skole.hr

STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ

Budačka 24, Gospić

tel: 053/572-083, 053/573-287

fax: 053/573-288

e-mail: ured@ss-strukovna-gospic.skole.hr

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.