Srednje škole u Zagrebačkoj županiji

Obrazovanje > Srednjoškolsko obrazovanje > Srednje škole > Zagrebačka županija

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA SAMOBOR

Andrije Hebranga 26, 10430 Samobor

tel/fax: 01/3365-200

e-mail: srednja-strukovna-skola@zg.t-com.hr

GLAZBENA ŠKOLA FERDO LIVADIĆ SAMOBOR

Trg Matice Hrvatske 3, 10430 Samobor

tel: 01/3336-104, 01/3336-105, 01/3336-427

fax: 01/3363-550

e-mail: ss-samobor-005@skole.t-com.hr, ured@ss-glazbena-flivadic-samobor.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAŽIMIRA

Gundulićeva 2a, 10380 Sveti Ivan Zelina

tel: 01/2060-047

fax: 01/2060-622

e-mail: ured@ss-dstrazimira-svetiivanzelina.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO

Većeslava Holjevca 11, 10450 Jastrebarsko

tel: 01/6281-484

fax: 01/6271-169

e-mail: info@ssjastrebarsko.hr, srednja.skola.jastrebarsko@gmail.com

SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC

7. svibnja 2, 10340 Vrbovec

tel: 01/2791-109, 01/2791-049

e-mail: ured@ss-vrbovec.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA„IVAN ŠVEAR”

Školska 12, 10310 Ivanić-Grad

tel: 01/2888-992

fax: 01/2888-993

e-mail: ssivanic@skole.t-com.hr, isvear@ssivanic.hr

ORGANIZACIJSKA JEDINICA KRIŽ

Školska 10, 10314 Križ

tel: 01/2824-565

GIMNAZIJA VELIKA GORICA

Kralja Stjepana Tomaševića 21, 10410 Velika Gorica

tel/fax: 01/6221-370

e-mail: gvg@skole.htnet.hr, ured@gimnazija-velika-gorica.skole.hr

EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA

Kralja Stjepana Tomaševića 21, 10410 Velika Gorica

tel/fax: 01/6262-239

e-mail: ss-velika-gorica-501@skole.t-com.hr, ured@ss-ekonomska-velikagorica.skole.hr

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA

Kralja Stjepana Tomaševića 21, 10410 Velika Gorica

tel: 01/6222-256

fax: 01/622-113

e-mail: ured@sss-vg.hr

UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE LUČIĆA VELIKA GORICA

Slavka Kolara 39/II, 10410 Velika Gorica

tel: 01/6221-376

fax: 01/6221-375

e-mail: ured@ss-umjetnicka-flucica-velikagorica.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO

Ferenčakova bb, 10370 Dugo Selo

tel: 01/2756-000, 01/2756-001

e-mail: ured@ss-dugo-selo.skole.hr

GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELO

Zagrebačka 24, 10370 Dugo Selo

tel/fax: 01/2753-765

e-mail: osnovna.glazbena.skola.d.selo@gmail.com

SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ

Trg Franje Tuđmana 1, 10290 Zaprešić

tel: 01/3399-984, 01/3399-985, 01/3999-986

fax: 01/3899-983

e-mail: ured@ss-ban-jjelacic-zapresic.skole.hr

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.