Dobrodošli na e-Usmjeravanje

Ovo je portal na kojem možete pronaći informacije i alate koji će vam pomoći u upravljanju karijerom.

Na raspolaganju imate informacije koje su potrebne za izbor zanimanja, škole i studija, informacije o slobodnim radnim mjestima, vještinama koje su potrebne za traženje posla i brojne druge informacije koje će vam pomoći da lakše upravljate svojom karijerom.

Na ovom mjestu možete pronaći i alate koji će vam pomoći da napravite samoprocjenu vlastitih interesa i kompetencija te time olakšati izbor zanimanja koja su najprimjerenija procijenjenim profesionalnim interesima.

Kako koristiti portal?

  • Putem opcije Kompas karijere iznad odaberite skupinu kojoj pripadate: učenici, studenti, nezaposleni, zaposleni. Kompas karijere vas usmjerava do informacija, uputa i alata koji su za vas najkorisniji. Informacije za vašu skupinu također su označene pripadajućom bojom te će vam pomoći u lakšem pretraživanju sadržaja.
  • Direktno pretraživanje informacija u izborniku na vrhu stranice. Na taj način možete pretraživati sve dostupne informacije, vezane uz pojedina karijerna područja.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.