Zidar/Zidarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Zidar/Zidarka 

 

Kratak opis

Zidar obavlja poslove zidanja pojedinačne elemente građevine i njihovog povezivanja u tvrdu i stabilnu konstrukciju. Postavlja temelje, gradi zidove, stupove, stropove, mostove, betonira ceste, tunele i sl. Osim zidanja postavlja hidroizolaciju, kanalizaciju, otvore za vrata i prozore, te obavlja druge zidarske poslove.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­zidara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova zidara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine. Nakon završetka obrazovanja, polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada.

 

Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Posao zidara je zidanje - slaganje opeka, kamenih blokova ili blokova od nekog drugog materijala, te njihovo spajanje žbukom različite kakvoće i sastava. Zidar obavlja i druge poslove: postavlja kanalizaciju, hidroizolaciju, okvire za prozore i vrata i sl.

 

Zidari su zaposleni na različitim područjima i projektima. Mogu raditi na visokogradnji, niskogradnji ili hidrogradnji. Najčešće rade na gradilištu ili u pogonima za proizvodnju građevinskih proizvoda i montažnih elemenata.

 

Rad na gradilištu može se odnositi na gradnju ili obnovu pojedinih zgrada ili cijelih naselja s poslovnim, zabavnim i stambenim objektima i uređenim cestama, te drugim infrastrukturnim objektima. Zidari svoj posao započinju upoznavanjem s nacrtom, skicama i crtežima budućeg objekta. Zidar savjetuje pri rješavanju izvedbenih problema u svezi s gradnjom, te stručno i kvalitetno ispunjava zahtjeve projektanata.

 

Posao zidara često se prepliće s poslovima koje inače obavljaju radnici drugih zanimanja u građevinarstvu. Tako je zidar često u prilici obaviti i neke jednostavnije bravarsko-tokarske i stolarske radove.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Zidar mora znati zidati građevine prema nacrtu od temelja do krova. Mora posjedovati znanja o pojedinim elementima građenja i načinima njihova povezivanja u čvrstu i trajnu konstrukciju. Mora poznavati različite vrste građenja, građevinske materijale i znati ih upotrebljavati pri zidanju, betoniranju i žbukanju.

 

Zidar mora znati čitati nacrte i drugu tehničku dokumentaciju. Na temelju nacrta potrebno je znati predočiti kakva će biti građevina, koje će materijale upotrijebiti, kako će povezati pojedine dijelove, te kako će se građevina uklopiti u skladnu cjelinu s drugim građevinama. Potrebno je znati postaviti kanalizaciju i urediti vanjske površine. Brzo i točno mora procijeniti pojedinačne razdaljine, vertikalnost i horizontalnost.

 

Zidari moraju imati dobru tjelesnu snagu, izdržljivost, psihomotornu spretnost i dobro opće zdravstveno stanje. Moraju imati dobar vid, sluh i osjećaj ravnoteže.

 

Uvjeti rada

Zidar obavlja posao u svim vremenskim prilikama - na vjetru, propuhu, hladnoći, na kiši, suncu i vrućini, katkad i u vodi. Često radi na otvorenim građevinama, na skelama i ljestvama, na velikim visinama i u dubokim građevinskim jamama. Katkada mora raditi okružen neugodnim mirisima.

Zidar radi izvan ili unutar zgrade, na tlu, u jamama, na visokim tvorničkim dimnjacima, na skelama i ljestvama. Posao uglavnom obavlja stojeći, čučeći ili na koljenima. Često se mora sagibati i dizati, te gurati i nositi težak teret. Katkad radi prekovremeno jer posao prilagođava građevinskoj sezoni.

Svatko tko se odluči za poziv zidara, mora biti spreman često mijenjati mjesto rada. Zanimanje zidara najčešće je vezano uz terenski rad. Zidari ne smiju imati strah od visine, bolovati od bolesti koje izazivaju nesvjesticu ili vrtoglavicu. Ne smiju biti skloni alergijama.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, nedostatak stereovida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, kronični poremećaji koji onemogućuju uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, teža oštećenja funkcije krvno-žilnog sustava, dišni poremećaji s težim oštećenjem funkcije pluća, kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže te teža oštećenja funkcije kože na šakama i podlakticama.

 

Srodna zanimanja

Krovopokrivač, fasader, tesar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Zidari se zapošljavaju u zidarskim obrtničkim radionicama. Ako polože majstorski ispit, mogu otvoriti vlastiti obrt.

 

Ostale informacije

Detaljnije informacije o mogućnostima polaganja majstorskog ispita, možete dobiti na stranicama Hrvatske obrtničke komore.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.