Alati za upravljanje karijerom

Svrha alata za upravljanje karijerom jest pomoći korisnicima u uspješnijem upravljanju svojom karijerom. Alati za upravljanje karijerom sadrže upitnike i druga pomagala koja korisnicima pomažu da:

  • steknu jasniju sliku o vlastitim kompetencijama, interesima i drugim osobinama 
  • razmisle o dodatnim mogućnostima u vlastitoj karijeri 
  • odrede cilj odnosno donesu odluku o budućem obrazovanju i zapošljavanju
  • odrede plan aktivnosti koji im pomaže u postizanju postavljenog cilja

Mnogi korisnici navode da su im navedeni alati zanimljivi i korisni, no imajte na umu da oni ne mogu u cjelini nadomjestiti stručnu pomoć. Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, kontaktirajte savjetnika za profesionalno usmjeravanje

e-Usmjeravanje vam nudi sljedeće alate:

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.