Bankovni službenik/Bankovna službenica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Bankovni službenik/Bankovna službenica 

 

Alternativni naziv: Bankovni činovnik

 

Kratak opis

Bankovni službenici zaposleni su u poslovnicama, uredima i na šalterima banaka. Njihovi su poslovi  vrlo raznovrsni i uglavnom određeni mjestom na kojem rade.

 

Potrebno obrazovanje

Bankovni službenici nužno imaju završeno srednjoškolsko obrazovanje. Najčešće su to četverogodišnji obrazovni programi ekonomskog, matematičkog, upravno-pravnog ili gimnazijskog smjera.

 

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini. 

 

Banke svoje nove zaposlenike osposobljavaju za poslove bankovnih službenika tijekom uvođenja u posao. Osposobljavanje uglavnom pokriva područja komunikacije, stranih jezika, informatike i sl. i određeno je potrebama radnog mjesta.

 

Opis poslova

Poslovi bankovnih službenika vrlo su raznovrsni i uglavnom određeni radnim mjestom pojedinca. Oni koji su zaposleni u poslovnici banke provjeravaju stanje novca u trezoru, kontroliraju količinu uplate i isplate, provjeravaju čekove, te pomažu kolegama na šalteru prilikom izdavanja informacija klijentima. Bankovni službenici u uredima uglavnom popunjavaju ugovore za kredite, kontroliraju namjensko korištenje kredita, obračunavaju i naplaćuju kamate, otvaraju i vode račune klijenata, vode evidenciju spisa i arhiviraju ih, itd.

 

Posao bankovnih službenika razlikuje se po složenosti, ovisno o radnom iskustvu potrebnom za obavljanje određenih zadaća i odgovornosti koje sa sobom donosi.

 

Početnik obično preuzima jednostavnije zadaće, primjerice sređivanje pošte i odgovaranje na pitanja telefonom. Bilježi kreditne, gotovinske i čekovne transakcije unutar banke. Pritom koristi osobno računalo.

 

Bankovni službenik radi sa strankama. Sređuje gotovinske naloge i terećenja. Otvara i zatvara bankovne račune za stranke. Neki službenici na bankovnim šalterima obavljaju redovite gotovinske transakcije.

 

Stjecanjem radnog iskustva bankovni službenik može postati glavni blagajnik, koji vodi brigu o preciznom evidentiranju dnevnih transakcija. Neki rade u deviznom odjelu, gdje obavljaju poslove sa stranom valutom i putnim čekovima te daju savjete o osiguranju. U ime stranaka obavljaju plaćanja u inozemstvu i daju informacije o prilikama na inozemnom tržištu.

 

U nekim bankama službenik višeg stupnja s ovlaštenjem stranke kupuje i prodaje dionice, sređuje sigurno pohranjivanje vrijednih predmeta i osigurava da stranke nude odgovarajuće jamstvo za bankovni polog. Često radi na radnom mjestu nadzornika.

 

Iskusni službenici na visokom položaju surađuju s menadžerima na izradi izvještaja, analizi bilanci i u pregovorima sa strankama. Upozoravaju na povoljne prodajne i tržišne prilike.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Poželjno je da bankovni službenici budu osobe dobrih matematičkih sposobnosti, razvijenih komunikacijskih vještina, sklone obavljanju administrativnih poslova. Bankovni službenici ne smiju se bojati odgovornosti koju nosi rad s velikim količinama novca, moraju biti spremni na obavljanje rutinskih poslova i svakodnevni rad na računalu. Njihov rad je strogo kontroliran i zahtijeva veliku preciznost. U radu s klijentima moraju biti ljubazni, obazrivi i taktični, te davati jasne i točne naputke kojima je osigurana korektna bankarska usluga. Često se od njih traži i da samostalno donose odluke o nekim manjim problemima. Dodatnim osposobljavanjem usavršavaju svoja znanja i vještine komunikacije, prodaje, rada na računalu i stranih jezika.

 

Uvjeti rada

Bankovni službenici rade u uređenim poslovnim prostorima banaka, koje obično dijele s nekoliko kolega koji obavljaju slične poslove. Radni prostor opremljen je osobnim računalima i terminalima. Ponekad su takvi prostori dosta bučni, zbog uporabe telefona i ostale uredske opreme. Rad se odvija od ponedjeljka do petka ili subote najčešće u jednoj smjeni.

 

Posao često zahtijeva ponavljanje istih zadaća, dugotrajan boravak u istom prostoru i visok stupanj pozornosti.

 

Kontraindikacije za obavljanje ovog zanimanja su teži poremećaji vida, sluha i govora, slaba motorička spretnost ruku i prstiju, teža oštećenja mišično-koštanog sustava te kronični poremećaji koji značajno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

 

Srodna zanimanja

Poštanski službenik, upravni referent, knjigovodstveni službenik, uredski službenik, šalterski službenik.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Bankovni službenici zapošljavaju se u bankama.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.