Biolog/Biologinja

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Biolog/Biologinja

 

Kratak opis

Biolog proučava živa bića (biljke, životinje, ljude i mikroorganizme) i njihove odnose s okolinom.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova biologa potrebno je završiti preddiplomski sveučilišni studij biologije/studij biologije i ekologije mora/studij biologije i kemije/studij molekularne biologije te diplomski sveučilišni studij biologije/studij biologije i ekologije mora/studij biologije i kemije/studij molekularne biologije/studij eksperimentalne biologije. Također, moguće ja završiti i integrirani preddiplomski i diplomski studij biologije i kemije.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, a nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija stječe se akademski naziv magistar/magistrica struke.

 

Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Poslovi biologa mogu biti vrlo raznovrsni. Neki se biolozi bave provođenjem istraživanja kako bi unaprijedili znanja i spoznaje o strukturi i funkciji živih organizama. Oni provode mnoga terenska i laboratorijska ispitivanja i pokuse, kako bi otkrili složene međuodnose u ekosustavu. Neki biolozi provode istraživanja usmjerena na razvoj novih farmakoloških sredstava, očuvanje okoliša, povećanje rodnosti biljaka i sl. Posebnu skupinu čine nastavnici koji poučavaju biologiju u osnovnim i srednjim školama te na fakultetima.

 

Biologe je moguće svrstati u neku od užih skupina, ovisno o području biologije kojim se bave. Botaničari proučavaju svijet biljaka, njihovu strukturu i funkciju, te se bave utvrđivanjem uzroka i liječenjem biljnih bolesti i sl. Zoolozi proučavaju životinje, njihovo ponašanje, bolesti, podrijetlo, te provode eksperimente na njima u prirodnim i laboratorijskim uvjetima. Također ispituju strukturu tkiva i organa vršeći sekcije uginulih životinja. Ekolozi istražuju međusobnu povezanost živih bića i njihove okoline. Donose odluke vezane uz zaštitu prirode i očuvanje okoliša. Fiziolozi proučavaju životne funkcije biljaka, životinja i ljudi. Mikrobiolozi se bave ispitivanjem mikroorganizama, utjecajem antibiotika na njih i sl., dok se molekularni biolozi bave upoznavanjem procesa nasljeđivanja i genetskog materijala.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Osim znanja usvojenih na fakultetu iz različitih područja biologije, za obavljanje poslova biologa veoma je važna i ljubav prema prirodi, te interes za nju. Sposobnost uočavanja detalja i povezivanja činjenica, te logičko zaključivanje neophodni su za obavljanje ovog posla. Za biologe koji se bave provođenjem terenskih istraživanja poželjne su osobine dobre fizičke kondicije i prilagodljivost na život u različitim životnim uvjetima. Za pisanje izvještaja i znanstvenih radova, nakon provedenih istraživanja, veoma je važna sposobnost govornog i pismenog izražavanja.

 

Uvjeti rada

Veći dio poslova biologa odvija se u laboratoriju. Neki biolozi rade s opasnim mikroorganizmima i/ili otrovnim kemikalijama, pa stoga moraju voditi računa o osobnoj zaštiti i zaštiti okoliša. Ponekad biolog odlazi na terenska istraživanja, gdje se mora prilagoditi životu u prirodi.

 

Biolozi zaposleni u školama ili na fakultetima rade u učionicama ili školskim laboratorijima. Njihov rad odvija se u smjenama. Nastava se povremeno odvija izvan uobičajenog radnog vremena, na laboratorijskim vježbama ili u prirodnom okolišu. Za obavljanje poslova biologa potrebna je uredna funkcija senzornih organa.

 

Srodna zanimanja

Profesor biologije, biokemičar, inženjer šumarstva, agronom, farmaceut, veterinar, liječnik

 

Mogućnosti zapošljavanja

Biolozi se zapošljavaju u znanstveno-istraživačkim institutima, farmaceutskim tvrtkama, ekološkim udrugama i institutima za zaštitu okoliša i prirode, državnim službama za upravljanje prirodnim resursima, zoološkim i botaničkim vrtovima, muzejima i obrazovnim ustanovama kao što su osnovne i srednje škole te fakulteti.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.