Blagajnik/Blagajnica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Blagajnik/Blagajnica 

 

Kratki opis

Blagajnik obavlja naplatu za prodane proizvode i usluge, izračunava ukupnu cijenu usluge ili kupljenih proizvoda, prima novac od kupaca, vraća ostatak te ispunjava račune kupcima tj. korisnicima.

 

Potrebno obrazovanje

Obrazovanje za obavljanje poslova blagajnika provodi se u trogodišnjim i četverogodišnjim strukovnim školama, najčešće u programima ekonomskog, trgovačkog ili upravnog smjera. Također, za posao blagajnika osposobljavanje se provodi izravno na radnom mjestu.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

 

Opis poslova

Blagajnik radi u samoposlugama, robnim kućama, restoranima, benzinskim crpkama, kolodvorima, kinima, kazalištima i mnogim drugim mjestima. Posao blagajnika razlikuje se od jednog radnog mjesta do drugog, no većina započinje svoj radni dan utvrđujući stanje blagajne.

 

Blagajnici se u svom poslu služe nekom od brojnih vrsta blagajni-registar kasa. Preko brojčane tipkovnice unose cijenu pojedinih proizvoda i usluga i izračunavaju konačan iznos računa. Danas su sve više u uporabi vrlo moderne kompjuterske blagajne s čitačima. Čitači pojednostavljuju blagajnicima posao i omogućavaju da se cijena proizvoda unese u blagajnu samo prijelazom preko jedinstvenog koda proizvoda (obično označena na svakom proizvodu crtkanim kodom). Nakon što unesu cijene proizvoda i usluga, računaju ukupan iznos računa i naplaćuju taj iznos od kupca.

 

Vrste plaćanja mogu biti različite: novcem, čekovima, kreditnim karticama, kreditom. Blagajnik mora poznavati svaku od navedenih procedura plaćanja. Prilikom plaćanja čekovima ili karticom, blagajnik mora utvrditi identitet kupca i ispravno ispuniti obrasce. Nakon obavljene naplate, blagajnik klijentu vraća ostatak novca i njegov dio uplatnice.

 

Na kraju radnog dana blagajnik provjerava iznos novca u blagajni i uspoređuje ga s ukupnim prometom, te razvrstava pojedine vrste čekova, uplatnica i kopija računa kreditnih kartica.

 

Blagajnici često obavljaju i druge poslove ovisno o mjestu na kojem rade. Tako mogu pomagati u slaganju i razvrstavanju proizvoda u prodavaonicama, moraju poznavati red vožnje autobusa i vlakova ako rade na kolodvorima, obavještavaju o pojedinostima predstave ako rade u kazalištima i slično.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Blagajnik tijekom školovanja stječe teoretska i praktična znanja, vještine i navike. Važno je da se lako i uspješno služi brojevima i osnovnim računskim operacijama. Također, blagajnik mora biti sklon administrativnim poslovima, imati razvijene komunikacijske vještine i suradnju s drugim ljudima.

 

Moraju biti ugodni u komunikaciji s kupcima te pažljivi i savjesni u radu s novcem.  

 

Uvjeti rada

Blagajnici posao obavljaju pretežito u zatvorenom prostoru, u uredu iza blagajne ili za prodajnim štandom. Radno vrijeme blagajnika vrlo često ovisi o potrebama poslodavaca.

 

Od njih se često očekuje da rade vikendima i praznicima u smjenama mijenjajući se tjedno ili dnevno, a neki rade i dvokratno. U mnogim slučajevima blagajnici rade i noću – na kolodvorima, u prodavaonicama s 24-satnim radnim vremenom.

 

Posao blagajnika zahtijeva stalnu komunikaciju s kupcima, neprestano ponavljanje zadataka,  dugotrajan boravak u malom prostoru te visok stupanj pažnje i usredotočenosti na posao.

 

Kontraindikacije za zanimanje su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje osnovnih boja, gluhoća i teža nagluhost u govornom području, oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, teža oštećenja funkcije mišićnog-koštanog sustava i kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje

 

Srodna zanimanja

Šalterski službenici u bankama i poštama, službenici u mjenjačnici te različiti prodavači.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Blagajnici se zapošljavaju u mnogim prodavaonicama tekstila, prehrane, igračaka, kioscima, hotelima, robnim centrima i na mnogim drugim prodajnim mjestima. 

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.