Bravar/Bravarica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Bravar/Bravarica 

 

Kratak opis

Bravari se bave proizvodnjom različitih ručnih alata, jednostavnijih dijelova strojeva, metalnih ograda, metalnih prozora, vrata i drugih metalnih građevinskih elementa, metalnog namještaja itd. Brave, ključevi i zasuni, po kojima je ovo zanimanje dobilo ime, danas se uglavnom izrađuju tvornički i automatskim strojevima.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­bravara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja i sklopljen i registriran ugovor o naukovanju s licenciranim obrtom ili pravnom osobom.

 

Za obavljanje poslova bravara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada.

 

Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Bravar je jedno od starijih i osnovnih zanimanja metalske struke. Njihova je zajednička karakteristika ponajprije ručna obrada metala. Zbog raznovrsnosti teško je nabrojati sve radne postupke kojima bravar mora ovladati.

 

Svaki bravar mora znati čitati nacrte i razumjeti tehničku dokumentaciju. Kad dobije radni nalog bez nacrta ili dokumentacije, mora sam izraditi skicu i odabrati odgovarajući materijal. Po predloženom ili vlastitom nacrtu, crta na odabranom materijalu oblike i mjere, koje potom ručno ili strojno izrezuje.

 

Tako grubo oblikovane predmete oblikuje u finalne proizvode – piljenjem, bušenjem, rezanjem navoja, glodanjem, brušenjem, zakivanjem, zavarivanjem i drugim postupcima obrade, te ih montira. Osim ručnih alata koristi i jednostavne strojne alate kao što su bušilica, mehanička dlijeta, strojne škare, pile za metal, brusilice i drugo. Za spajanje dijelova mora ovladati i osnovama zavarivanja.

 

Bravari održavaju metalne proizvode, rastavljaju, sastavljaju i ispituju dijelove metalnih konstrukcija, građevinske stolarije od metala, spremnika i sličnih metalnih proizvoda.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Stručna znanja bravara obuhvaćaju temeljna znanja obrade metala (piljenje, glodanje, rezanje, brušenje, zakivanje). Međutim, da bi obavio svoj posao, bravar mora poznavati svojstva i načine obrade različitih metala, mora znati očitavati tehničke nacrte, a često ih i sam izrađivati. Osim metala, bravari moraju poznavati i plastične materijale, njihova svojstva i primjenu.

 

Bravar mora imati dobru ručnu spretnost, sposobnost prostornog predočavanja, smisao za tehniku i rješavanje tehničkih problema, a poželjna je i kreativnost. Pritom mora biti precizan i točan. Također, mora poznavati proces zaštite metala od korozije galvaniranjem, emajliranjem, bojanjem i sl.

 

Uvjeti rada

Uvjeti u kojima bravar radi su raznovrsni, kao što su raznovrsni i njegovi radni postupci, poslovi i proizvodi. Tako bravar može raditi u zatvorenim prostorima – radionicama, ali ponekad i na otvorenom, u različitim vremenskim uvjetima. Velik dio posla obavlja stojeći, uz često dizanje težih tereta. Uz to, prisutna je buka strojeva, metalna prašina, često i prljavština, bljeskanje, mirisi i dim kod zavarivanja. Pri radu postoji povećana mogućnost ozljeđivanja, osobito ruku i očiju. Nužno je strogo poštivanje mjera zaštite na radu i korištenja zaštitnih sredstava – zaštitnih naočala, pregača, rukavica, posebnih zaštitnih cipela i sl.

 

Kontraindikacije za rad: oštećenje funkcije vida i nedostatak stereovida, oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (za rad u buci), neraspoznavanje osnovnih boja, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže i teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama.

 

Srodna zanimanja

Strojobravar, glodač, strugač, brusač, alatničar i limar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Bravar se može zaposliti u metalskoj industriji, građevinarstvu i u ostalim industrijskim granama te u obrtničkim radionicama.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.