Brodomehaničar/Brodomehaničarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Brodomehaničar/Brodomehaničarka 

 

Alternativni naziv: Brodski mehaničar

 

Kratak opis

Brodomehaničar / brodski mehaničar popravlja i održava brodske pogonske motore, prijenosnike pogona i ostalu opremu za pogon broda (npr. propelere), uređaje za navigacijsko upravljanje, grijanje i klimatizaciju. Ponekad radi i u proizvodnji dijelova brodskih strojeva i uređaja.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­brodskog mehaničara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova brodskog mehaničara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada.

 

Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Brodomehaničar radi na izradi i sastavljanju dijelova brodskih strojeva i uređaja, kao i na popravcima istih. Također, radi na održavanju brodskih strojeva i uređaja te rukuje brodskim strojevima i postrojenjima: sustavi hlađenja, glavni pogonski strojevi, osovinski vod i propeler, kormilo, brodski kotlovi i turbine, palubni radni strojevi, sisaljke i instalacije, uređaji za regulaciju i upravljanje te sigurnosni brodski uređaji. Tijekom rada stroja brodomehaničar podmazuje njegove dijelove, ukazuje na poremećaje u radu, zaustavlja strojeve, pogonske i pomoćne motore, uređuje brodsku hidrauliku, cjevovode na brodu za goriva, maziva, vodu i dr. U sklopu redovitog održavanja otklanja kvarove, skida i zamjenjuje oštećene dijelove, čisti dijelove motora, pumpe, uređaje za hlađenje i vrši montažu nakon izvršenog popravka. Kod montaže brodskih motora i strojeva na osnovi tehničke dokumentacije montira podsklopove i sklopove motora, kompresora, pumpi, uređaja pneumatike i hidraulike i drugih uređaja. Ponekad radi i u proizvodnji dijelova i sklopova broda, te tada izrađuje i održava metalne konstrukcije i oplate broda. U radu upotrebljava razne alatne strojeve (bušilice, brusilice), strojne alate, ručne alate, kontrolne alate, te alate za stezanje i centriranje.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Brodomehaničar mora znati rukovati raznim alatima, alatnim strojevima, kao i aparatima za ispitivanje i računalnim testerima. Potrebno je razumijevanje tehnološke dokumentacije te sposobnost čitanja radioničkih nacrta i skica.

 

Za obavljanje poslova brodomehaničara, potrebno je imati sposobnost točnog i brzog zapažanja, dobru sposobnost prostornog predočavanja i smisao za rješavanje tehničkih problema. Brodomehaničari moraju biti zdravi, fizički snažni i izdržljivi, imati dobar vid i sluh i spretne ruke. Odgovornost i vještina timskog rada također su važni. Ako brodomehaničar radi na poslovima s posebnim uvjetima rada, donja dobna granica za obavljanje poslova je 18 godina, što je regulirano Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada.

 

Uvjeti rada

Brodomonteri rade u zatvorenim i otvorenim prostorima, u radionicama, tvorničkim halama i na brodu. Radni uvjeti razlikuju se s obzirom na mjesto zaposlenja. Brodomehaničari zaposleni u radionicama, brodogradilištima i brodskim strojarnicama, često rade izloženi buci i nepovoljnoj temperaturi. Njihov je posao tjelesno zahtjevan, jer često rade u pognutom položaju tijela, na povišenim mjestima, a katkada prenose i premještaju teže terete. Brodomehaničari koji rade na brodovima, mnogo vremena provode na putovanjima. U radu je potrebno pridržavanje mjera zaštite na radu.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida i nedostatak stereovida, oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (pri radu u buci), neraspoznavanje osnovnih boja,  teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, teže oštećenje funkcije kože na otkrivenim dijelovima,  kronični poremećaji koji značajno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje i kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.

 

Srodna zanimanja

Tehničar za brodostrojarstvo, strojarski tehničar, automehaničar, zrakoplovni mehaničar.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Brodomehaničari se uglavnom zapošljavaju u brodograđevnoj industriji.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.