Burzovni posrednik/Burzovna posrednica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Burzovni posrednik/Burzovna posrednica 

 

Alternativni naziv: Broker

 

Kratak opis

Burzovni posrednik se bavi analizom tržišta i savjetovanjem pojedinaca o mogućnostima povoljne kupnje i prodaje dionica i obveznica.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova burzovnog posrednika, potrebno je završiti preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti (npr. ekonomija ili pravo) koji se u Republici Hrvatskoj može studirati na brojnim visokoškolskim ustanovama.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći na stranicama Mozvaga - modula za visoka učilišta i Agenciju za znanost i visoko obrazovanje:

POLJE EKONOMIJA

POLJE PRAVO

 

Također je potrebno položiti ispit za brokerskog savjetnika i dobiti Svjedodžbu za obavljanje brokerskih poslova. Svjedodžbu izdaje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, u skladu sa Zakonom o tržištu vrijednosnih papira i Pravilnikom o ispitu za obavljanje poslova brokera i investicijskog savjetnika. Više informacija možete dobiti na službenim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

 

Opis poslova

Burzovni posrednik se bavi analizom tržišta i savjetovanjem klijenata o mogućnostima povoljne kupnje i prodaje dionica i obveznica.

 

Prikuplja detaljne informacije o stanju na tržištu, obavještava o tome korisnike, savjetuje ih na temelju provedenih analiza tržišnih trendova te posreduje pri transakcijama na tržištu kapitala, tržištu novca i tržištu roba i usluga. S klijentima sklapa ugovore o zastupanju, obavlja transakcije u njihovo ime, o čemu vodi detaljnu evidenciju, organizira i pohranjuje podatke te o svim poduzetim aktivnostima izvještava klijenta.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Za uspješno obavljanje poslova burzovnog posrednika, neophodna su znanja iz područja ekonomije i prava te dobro poznavanje engleskoga jezika. Burzovni posrednik mora imati sposobnost brzog opažanja, analitičkog mišljenja, sposobnost brze obrade velikog broja informacija, te razvijene komunikacijske vještine. Nadalje, treba biti precizan i usmjeren na detalje, komunikativan, samostalan, siguran i otporan na stres. Svakodnevno mora pratiti stanja i promjene na tržištu.

 

Uvjeti rada

Burzovni posrednik posao uglavnom obavlja u uredu koristeći se telefonom, računalom i Internetom.

 

Srodna zanimanja

Zastupnik u prodaji nekretnina, zastupnik u prodaji osiguranja

 

Mogućnosti zapošljavanja

Burzovni posrednici zapošljavaju se u brokerskim institucijama ili brokersko - posredničkim firmama i bankama.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.