Carinik/Carinica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Carinik/Carinica 

 

Kratak opis

Carinik kao ovlašteni službenik državne carinske službe provodi zakon i propise na području carina. Vrši carinski nadzor nad robom i putnicima na međunarodnim graničnim prijelazima. Evidentira svaki značajniji uvoz ili izvoz robe, kao i promet robe i putnika.

 

Potrebno obrazovanje

Formalno obrazovanje za ovo zanimanje ne provodi se u Republici Hrvatskoj ili se provodi na radnom mjestu nakon završenog najmanje srednjeg četverogodišnjeg obrazovanja. Uz to je potrebno poznavanje jednog stranog jezika i položen državni stručni ispit. Stručni ispit obuhvaća poznavanje osnova političkog sustava Republike Hrvatske, vanjskotrgovinskog i deviznog sustava, carinskog i poreznog sustava, carinskih tarifa te poznavanje robe.

 

Više informacija možete dobiti na službenim stranicama Ministarstva financija RH.

 

Opis poslova

Carinik, kao službenik državne carinske službe, provjerava putne isprave osoba koje prelaze državnu granicu, njihovu prtljagu i prijevoznu dokumentaciju. Posao obavlja u carinarnicama na kopnenim, željezničkim i pomorskim graničnim prijelazima ili u zračnim lukama. Pitanje koje carinik obavezno postavlja putnicima je:»Imate li što za prijaviti?», a odnosi se na robu koja podliježe carinjenju. Ako je odgovor negativan, carinik pregledava unutrašnjost prijevoznog sredstva, a u slučaju potrebe i odjeću putnika, kako bi se uvjerio da se u zemlju doista ne unosi roba koja podliježe carinjenju. Ako carinik otkrije robu koju, primjerice, vozač na graničnom prijelazu nije prijavio, a bio je dužan to učiniti, ocarinit će ga u skladu s važećom carinskom tarifom. Stoga carinik mora dobro poznavati popis robe koja podliježe carini, carinske i devizne propise te novosti na tom području.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Pored završene srednje škole, carinik nakon praktičnog osposobljavanja mora položiti državni stručni ispit. Tijekom osposobljavanja carinik se upoznaje sa carinskim zakonom i zakonom o carinskoj službi, upoznaje razvrstavanje robe po carinskim tarifama, carinske postupke u robnom i putničkom prometu te carinsko-upravni postupak. Upoznaje načine otkrivanja krijumčara i krijumčarene robe, postupke u kontroli putnika i njihove prtljage, devizno zakonodavstvo, propise s područja vanjskotrgovinskog poslovanja, propise s područja poreznog zakonodavstva i postupke za kažnjavanje prekršaja. Nakon uspješno položenog stručnog ispituispita, počinje raditi kao carinik – ovlaštena službena osoba.

 

Carinik mora biti pošten i odgovoran. Svoj posao mora obavljati vrlo pedantno, disciplinirano, korektno, dosljedno provoditi zakone i jednako pristupati svim strankama. Nepotkupljivost je također bitna osobina za rad u ovom zanimanju, jer je to posao pun iskušenja, u kojima se može vrlo lako zloupotrijebiti položaj, da bi se ostvarila vlastita dobit.

 

Posao carinika podrazumijeva dobro opće tjelesno zdravlje, dobar vid i sluh, komunikativnost i uljudno ophođenje sa strankama.

 

Uvjeti rada

Carinik najčešće radi na graničnom prijelazu, gdje pregledava putnike i njihovu prtljagu na otvorenome. Posao mu mogu otežavati vremenske nepogode, ispušni plinovi i doticaj s različitim vrstama robe, između ostaloga i s opasnim eksplozivnim ili otrovnim tvarima. Za posebne preglede, carinik mora koristiti posebnu zaštitnu opremu ili pomagala. Dužan je nositi službeno odijelo i službenu iskaznicu, a carinici koji obavljaju poslove pregleda u carinskim skladištima i carinskim laboratorijima, koriste posebno radno odijelo. Carinici rade u smjenama, danju i noću, nedjeljom i praznikom. Posao carinika ne mogu obavljati osobe s većim problemima vida i sluha te osobe lošeg općeg zdravstvenog stanja.

 

Srodna zanimanja

Poreznik, financijski inspektor, policajac

 

Mogućnosti zapošljavanja

Carinici se zapošljavaju na graničnim prijelazima Republike Hrvatske.

 

Ostale informacije

Zakon o carinskoj službi (Narodne novine 68/13)

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.