Dadilja

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Dadilja

 

Alternativni naziv: njegovateljica/njegovatelj male djece

 

Kratak opis

Dadilja čuva, njeguje i odgaja malu djecu u dobi od 6 mjeseci do upisa u odgojno–obrazovnu ustanovu (dječji vrtić ili školu), i to uglavnom u domu djeteta.

 

Potrebno obrazovanje

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Dadilja, u domu djeteta i uglavnom u vrijeme odsutnosti roditelja, čuva, njeguje i vodi brigu o razvitku i sigurnosti jednog djeteta ili više djece rane predškolske dobi. To obuhvaća hranjenje ili pomoć pri hranjenju, održavanje higijene djeteta (pranje, presvlačenje) i formiranje djetetovih higijenskih navika, igru i komunikaciju s djetetom, poticanje razvoja govora i intelektualnog razvoja, tjelesnog razvoja i stjecanja vještina, informiranosti djeteta i razvitka vrijednosnog sustava kod djeteta, sukladno društveno prihvatljivim normama i vrijednosnom sustavu njegove obitelji.

 

Nadalje, dadilja kontrolira osnovne pokazatelje zdravlja i razvoja djeteta, odnosno, eventualne simptome bolesti djeteta ili znakove odstupanja od očekivanog razvoja. U slučaju bolesti djeteta, dadilja postupa sukladno dogovoru s roditeljima djeteta i strogo poštujući upute liječnika.

 

U specifičnim slučajevima djece s težim kroničnim bolestima, smetnjama u razvoju ili pak posebno nadarene djece, dadilja detaljno dogovara s roditeljima specifične načine i postupke, koje će primjenjivati prema djetetu.  Dadilja promatra, prati i potiče razvoj djeteta i o svemu što procijeni relevantnim, obavještava roditelje i savjetuje se s njima. Dadilja surađuje s roditeljima, a po potrebi i sa zdravstvenim i socijalnim službama.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Posao dadilje je zahtjevan, fizički naporan i vrlo odgovoran. Za njega su potrebna znanja iz područja zdravstva, psihologije i pedagogije, te širok raspon vještina – od sigurnog nošenja, pranja, presvlačenja, hranjenja djeteta, do igranja i poticanja njegovog psihičkog i tjelesnog razvoja. U svojem poslu, dadilja se može naći u situacijama u kojima je potrebno brzo i ispravno reagirati. Poneke situacije mogu biti nenadane i vrlo stresne. Dadilja mora biti emocionalno stabilna, strpljiva i usmjerena na ljude, osobito na djecu, te općenito pozitivno usmjerena.

 

Uvjeti rada

Posao dadilje uglavnom se odvija u kući/stanu korisnika, uz povremene izlaske s djetetom. Posao je fizički relativno naporan, a naporna može biti i stalna napetost i angažiranost u smislu kontrole aktivnosti djeteta. Posao dadilje ne mogu obavljati osobe lošeg općeg zdravstvenog stanja, psihički labilne osobe i osobe koje boluju od zaraznih bolesti.

 

Srodna zanimanja

Njegovatelj/ica, odgajatelj/ica predškolske djece, medicinska sestra

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.