Demograf/Demografkinja

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Demograf/Demografkinja 

 

Kratak opis

Demograf prikuplja podatke o brojnosti i sastavu stanovništva s obzirom na različite karakteristike (dob, spol, stupanj obrazovanja itd). Dobivene podatke preoblikuje u detaljno razrađene rezultate neophodne za društveno i prostorno planiranje.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova demografa potrebno je završiti preddiplomski/diplomski/integrirani sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti (pr. ekonomija, pravo, sociologija, geografija i dr.) koji se u Republici Hrvatskoj može studirati na brojnim visokoškolskim ustanovama.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, a nakon diplomskog studija stječe se akademski naziv magistar/magistrica struke. Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Demograf prikuplja i obrađuje podatke o stanovništvu te utvrđuje međusobne odnose kretanja i ostalih karakteristika stanovništva s drugim društvenim i gospodarskim pojavama. Prikuplja podatke o prostornom rasporedu stanovništva (demogeografija) i o različitim obilježjima populacije nekog područja. Podaci kojima raspolaže demograf odnose se na natalitet, mortalitet, vjenčanja, razvode, dobnu i spolnu strukturu stanovništva, obrazovanje, državljanstvo i zaposlenost, te na migracije stanovništva. Rezultate svojih istraživanja primjenjuju u društvenom i prostornom planiranju, kao npr. određivanje mjesta izgradnje škola, bolnica, stambenih objekata, kulturnih i industrijskih centara.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Za obavljanje poslova demografa, važna je sistematičnost, organiziranost i pedantnost. Neophodno je dobro poznavanje matematike i statistike. Poznavanje rada na računalu i engleskoga jezika, uvjeti su za zapošljavanje u ovom zanimanju. Od demografa se očekuje da će svoje rezultate, namijenjene stručnoj ili široj javnosti, znati primjereno prezentirati u pisanom obliku.

 

Uvjeti rada

Demograf obavlja svoj posao većinom u uredu. Posao katkad podrazumijeva i odlazak na teren, odnosno intervjuiranje ispitanika u njihovim domovima. Osnovno sredstvo za rad mu je računalo, što ponekad može biti naporno zbog dugog sjedenja i naprezanja očiju. Neki su poslovi repetitivni i jednolični (npr. unos podataka), stoga mogu biti zamorni. Organizacija istraživanja, analiza podataka, razvijanje teorija i novih modela, te osmišljavanje rješenja praktičnih problema složeniji su poslovi koji traže znanje i kreativnost.

 

Srodna zanimanja

Knjigovodstveni službenik, ekonomist, geograf, sociolog

 

Mogućnosti zapošljavanja

Demografi se najviše zapošljavaju u Državnom zavodu za statistiku i drugim državnim institucijama (ministarstva, banke i sl.). Osim u državnim ustanovama, rade i u privatnim ili državnim poduzećima, bankama, osiguravajućim društvima. Mogu raditi i kao predavači u srednjim, višim i visokim školama, te kao znanstvenici na fakultetima ili institutima.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.