Dimnjačar/Dimnjačarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Dimnjačar/Dimnjačarka 

Kratak opis

Dimnjačar se bavi čišćenjem i ispitivanjem svih vrsta dimnjaka i spojnih dijelova, ventilacijskih i sličnih uređaja, ogrjevnih naprava i centralnih ložišta. Također provodi mjere zaštite od požara

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­dimnjačara potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova dimnjačara potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada.

 

Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Dimnjačar vrši kontrolu i čišćenje dimnjaka i ventilacija, kontrolu prohodnosti dimnjaka, njihovo odčepljivanje, te čišćenje priključnih dimovodnih cijevi. Obavlja kontrolu priključka trošila, čisti, kontrolira i održava dimovodne kanale. Vrši čišćenje peći i kotlova za centralno grijanje na kruto gorivo (osim kalijevih peći), čišćenje peći i kotlova za centralno grijanje na tekuće gorivo te čišćenje plinskih kotlova za centralno grijanje. Dimnjačar također vrši kontrolu povrata dimnih plinova u prostoriju, pregled dimnjaka za priključenje novog trošila ili ventilacije, te vrši izdavanje nalaza o ispravnosti.

 

Dimnjačar obavlja pregled dimnjaka i izdaje nalaze za kompletiranje dokumentacije za uporabnu dozvolu objekta. Posao dimnjačara obuhvaća i nadzor prilikom izgradnje novih dimovodnih objekata, reatestaciju postojećeg stanja dimnjaka i izdavanje dokumentacije (elaborata) o ispravnosti.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Osnovna znanja potrebna za posao dimnjačar stječu se već za vrijeme školovanja. Osim stručnih znanja o konstrukciji dimnjaka i dimovodnim napravama, dimnjačari moraju poznavati stručno crtanje te izvođenje računa volumena i gustoće plinova, proračun odnosa konstrukcije i funkcije dimnjaka i druge proračune.

 

Dimnjačari moraju biti dobro upućeni u osnovne propise o organizaciji i obavljanju dimnjačarske službe, propise iz preventivne higijene, propise o protupožarnoj sigurnosti, poznavati pravilnik o uporabi tekućih plinova i izvedbi građevinskih objekata u potresnim područjima, kao i osnovni zakon o protupožarnoj sigurnosti.

 

Dimnjačari moraju imati zdrav koštano-zglobni, krvožilni i dišni sustav. Budući da posao dimnjačara zahtijeva penjanje i hodanje, dimnjačar mora biti tjelesno otporan i imati dobru opću spretnost tijela i ruku. Zbog čestog rada na visini potrebno je imati dobre motoričke vještine penjanja i održavanja ravnoteže. Potrebno je imati uredan vid i vidno polje, te osjećaj ravnoteže. Dimnjačari moraju biti emocionalno stabilni.

 

Uvjeti rada

Dimnjačar radi u zgradama, na krovovima, dimnjacima, u dimnim kanalima, itd. Radi na otvorenom, izložen svim vremenskim prilikama, a povremeno i u zatvorenim prostorima.

 

Najčešće radi u stojećem položaju uz okretanje, klečanje i čučanje. Posao iziskuje i hodanje i penjanje.

 

Ne smije patiti od vrtoglavice, biti sklon alergijama ili imati problema funkcioniranja dišnog sustava. Strah od visine i preosjetljivost na buku onemogućuju rad u ovom zanimanju.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, nedostatak stereovida, gluhoća/teža nagluhost u govornom području, oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, kronični poremećaji koji onemogućuju uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijest i poremećaja ravnoteže, teža oštećenja funkcije srčano-žilnog i mišićno-koštanog sustava, dišni poremećaji s trajnim oštećenjem funkcije pluća  i teža oštećenja funkcije kože na otkrivenim dijelovima tijela.

 

Srodna zanimanja

Zidar, krovopokrivač

 

Mogućnosti zapošljavanja

Vrlo su specifične.

 

Ostale informacije

Detaljnije informacije o uvjetima obrazovanja i zapošljavanje možete dobiti u Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.