Direktor prodajne promocije/Direktorica prodajne promocije

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Direktor prodajne promocije/Direktorica prodajne promocije

 

Kratak opis

Direktor prodajne promocije bavi se aktivnostima oglašavanja koje su dio marketinških strategija s ciljem oglašavanja tvrtki, proizvoda ili usluga u promotivnim kampanjama u tiskanim i elektroničkim medijima. Posao direktora prodajne promocije je često usko vezan uz djelatnosti reklamnih agencija koje kreiraju i provode marketinške kampanje za klijente, a odnosi se na samo stvaranje i produkciju oglasa i reklama.  

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova direktora prodajne promocije potrebno je završiti studij marketinga, komunikologije ili medija na fakultetima ili na visokim školama koje imaju programe koji uključuju marketing, odnose s javnošću ili medije.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći na stranicama Mozvaga - modula za visoka učilišta i Agenciju za znanost i visoko obrazovanje:

POLJE EKONOMIJA

POLJE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI

 

Uspješan direktora prodajne promocije može biti i kreativna osoba koja je završila neki drugi studij humanističkog ili društvenog usmjerenja, s obzirom na to da poslodavci često daju prednost prethodnom iskustvu i vještinama koje su potrebne za ovaj posao. 

 

Opis poslova

Zadaci direktora prodajne promocije, bilo da rade u marketinškim odjelima tvrtki ili u reklamnim agencijama, podrazumijevaju stvaranje i priopćavanje poruka o tvrtkama, proizvodima ili uslugama putem plaćenih medija, a namijenjenih javnosti (potencijalnim kupcima proizvoda ili usluga) ili određenim ciljanim skupinama društva. Ključni element u oglašavanju proizvoda i usluga je razumijevanje što potencijalne kupce ili korisnike može privući kako bi kupili određeni proizvod ili uslugu te time ispunili cilj oglašavanja kroz povećanje prodaje ili poslovanja klijenta. Direktori prodajne promocije, stoga često rade u marketinškim timovima koji razvijaju i provode marketinške planove, čiji je jedan dio oglašavanje.

 

Direktor prodajne promocije odgovoran je za analizu klijentovog proizvoda ili usluge, kako bi odredio njihove prednosti i nedostatke u usporedbi s konkurentskim proizvodima. Analizira sadašnje i potencijalno tržište za koje je prilagođen proizvod ili usluga, analizira i predlaže dostupne medije i sredstva koja može uspješno primijeniti za prenošenje poruke potrošačima. Predlaže plan oglašavanja klijentu i odgovoran je za provođenje plana oglašavanja – pisanje promotivnih poruka, izrada poruke, ugovaranje prostora, vremena i drugih elemenata oglašavanja. Najvažniji element posla je stvaranje promotivne poruke. Budući da su danas mediji prepuni raznih vrsta oglašavanja, ključno je što kreativnije i uspješnije osmisliti oglas koji će potencijalni kupci primijetiti i koji će ih potaknuti na kupnju proizvoda ili usluge. Kako bi se pratila uspješnost oglašavanja, zadatak direktora prodajne promocije može biti i praćenje reakcije ciljane skupine i analiza eventualnog povećanja prodaje proizvoda ili usluga koje može biti rezultat oglašavanja.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Pored znanja iz područja marketinga i funkcioniranja tržišta, kreativnost i komunikativnost su osnovne vještine potrebne za posao direktora prodajne promocije. Usmjerenost na timski rad, tolerantnost i spremnost na kritiku te snalaženje u svim vrstama socijalnih kontakata su važne osobine potrebne za ovaj posao. Uz to, kako se radi o poslu koji na specifičan način kroz oglašavanje prenosi određenu poruku, važno je imati široku opću kulturu te pratiti društvena kretanja.

 

Uvjeti rada

Poslovi direktora prodajne promocije se obavljaju uglavnom u uobičajenim uredskim okolnostima s izraženim timskim radom i čestom komunikacijom sa suradnicima i klijentima. Vjerojatni su česti posjeti klijentima ili tvrtkama i medijima koji izrađuju reklame i oglase te provode samo oglašavanje. U poslu su česti nepredviđeni problemi, neodgodivi rokovi, rad na nekoliko projekata istovremeno, prekovremeni rad te stresne situacije.

 

Srodna zanimanja

Voditelj marketinga, marketinški stručnjak i analitičar tržišta, savjetnik za odnose s javnošću.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Direktori prodajne promocije mogu raditi u marketinškim odjelima tvrtki i u reklamnim agencijama te u medijskim kućama. Posao u reklamnim agencijama podrazumijeva rad na oglašavanju u sklopu kampanja za različite klijente koji se oglašavaju na tržištu. 

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.