Dizajner keramike/Dizajnerica keramike

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Dizajner keramike/Dizajnerica keramike

 

Kratak opis

Dizajner keramike oblikuje trodimenzionalne keramičke proizvode. Samostalni dizajner keramike ili dizajner keramike u manjem poduzeću obično samostalno izrađuje određene predmete (proizvođač keramike). Dizajner keramike u većem poduzeću oblikuje proizvode za masovnu proizvodnju.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­dizajnera keramike, potrebno je imati završenu osnovnu školu. Za obavljanje poslova dizajnera keramike potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

 

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini. 

 

Opis poslova

Dizajner keramike radi na temelju nacrta i plana koji uključuje razne podatke, npr. tip keramike koji je potreban za izradu kao i raspoloživa financijska sredstva. Nacrt i plan mogu se izraditi u suradnji sa strankama i/ili voditeljem marketinga. Potom se obavljaju daljnja istraživanja, npr. koliko su proizvodi uporabljivi i što izrađuju konkurentska poduzeća. U istraživanjima se uzimaju u obzir i tehnički čimbenici, npr. temperatura peći, tehnika ukrašavanja itd. Po završetku istraživanja, dizajner keramike crta skice proizvoda. Skice odobravaju naručitelj i vodstvo poduzeća. Prema potrebi dizajner ih može izmijeniti ili prilagoditi. Potom izrađuje manji broj uzoraka. Industrijski dizajner keramike obično se specijalizira za oblikovanje uzoraka ili oblika.

 

Dizajner keramike obično radi u ateljeu ili radionici. Izrađuje manji broj predmeta, primjerice posuda ili unikatnih ukrasnih predmeta. U radu može koristiti i tradicionalne ručne metode uporabe lončarskog kola, lijevanja tekuće gline u model i sl.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Dizajner keramike je kreativan i umjetnički nadaren. Posjeduje istančan osjećaj za oblike i boje. Posjeduje znanja i talent za crtanje, slikanje i oblikovanje.

 

Dizajner keramike treba poznavati proces izrade keramičkih predmeta, koji iziskuje vrlo dobru spretnost ruku i prstiju. Treba znati oslikavati keramičke predmete. Mora biti strpljiv, jer izrada može biti zahtjevna i dugotrajna.

Velik broj dizajnera keramike sudjeluje na prezentacijama svojih radova, na kojima moraju uvjerljivo predstaviti svoje proizvode.

 

Uvjeti rada

Dizajner keramike u industriji ima uobičajeno radno vrijeme. Katkad posao mora završiti do određenog roka, pa stoga ponekad radi i dulje. Samostalni proizvođač keramike samostalno odlučuje o svom radnom vremenu.

 

Konktraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama i kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

 

Srodna zanimanja

Proizvođač keramike – lončar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Dizajneri keramike zapošljavaju se u industriji ili otvaraju vlastiti obrt za proizvodnju keramike.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.