Domaćin zrakoplova/Domaćica zrakoplova

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Domaćin zrakoplova/Domaćica zrakoplova 

 

Kratak opis

Dužnost člana kabinske posade zrakoplova je osiguravanje udobnog leta zrakoplovom i briga za putnike i drugo osoblje. Domaćin/domaćica zrakoplova pruža putnicima osnovne informacije o letu te im za vrijeme leta poslužuje hranu i piće. U slučaju opasnosti, ovisno o kakvoj je situaciji riječ, prema točno određenom i naučenom redoslijedu primjenjuje propisane postupke.

 

Potrebno obrazovanje

Formalno obrazovanje za ovo zanimanje ne provodi se u Republici Hrvatskoj, no kandidati za posao domaćina/domaćice zrakoplova moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu, a visokoškolska naobrazba može predstavljati dodatnu prednost. Nužno je aktivno poznavanje engleskoga jezika i još jednog stranog jezika. Prije zapošljavanja u zrakoplovnim kompanijama kandidati se, nakon detaljnog selekcijskog postupka, upućuju u centre za školovanje osoblja pri zrakoplovnim kompanijama. Nakon školovanja, polaže se praktični i teorijski ispit. To je uvjet za dobivanje potvrde o osposobljenosti.

 

Više informacija možete dobiti na službenim stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

 

Opis poslova

Poslovi osoblja kabinske posade zrakoplova odvijaju se prije polijetanja, za vrijeme leta i nakon slijetanja. Najmanje jedan sat prije polijetanja javlja se operativnom centru, gdje se odvijaju pripreme za let s posadom. Tu od kapetana dobiva informacije o vremenskim prilikama koje ih očekuju i o putnicima za koje je potrebna posebna skrb, ako takvih postupaka ima. Kad posada uđe u zrakoplov, članovi kabinske posade provjeravaju opremu za slučaj opasnosti i o tome izvješćuju kapetana. Zaprimaju hranu, piće i novine te pripremaju kabinu za ulazak putnika - provjeravaju je li sve čisto i uredno, podešavaju svjetla te ako je potrebno, uspravljaju i provjeravaju sjedala.

 

Pri ulazu putnika u zrakoplov, osoblje kabinske posade ih pozdravlja, pomaže im pronaći sjedala i smjestiti ručnu prtljagu. Po završenom ulasku putnika, poduzimaju potrebne radnje prema procedurama za osiguranje putnika i sigurnost zrakoplova. Prije polijetanja daju putnicima osnovne sigurnosne upute i informacije o letu.

 

Tijekom leta poslužuju putnike hranom i pićem, pomažu putnicima kojima je potrebna posebna skrb, npr. djeci, starijim osobama ili osobama s invaliditetom i pružaju prvu pomoć ako zatreba.

Najvažnija dužnost kabinskog osoblja je sigurnost putnika, pa tako u slučaju opasnosti daju upute putnicima o tome što trebaju učiniti, smiruju ih te osiguravaju njihov izlazak iz zrakoplova. Postupke u slučaju nezgode primjenjuju po točno određenom i naučenom redoslijedu, ovisno o kakvoj je situaciji riječ.

 

Po slijetanju zrakoplova, ispraćaju putnike prilikom izlaska. Po izlasku putnika pregledavaju putničke kabine i toaletne prostore.

 

Tijekom stajanja zrakoplova uređuju kabine za povratni let, pri čemu poštuju sigurnosne propise. Po završenom letu upoznaju se s obavijestima za sljedeće letove.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Osoba koja obavlja poslove člana kabinskog osoblja zrakoplova, mora biti odgovorna i taktična te vješta u govornom izražavanju. Osim aktivnog poznavanja engleskog jezika, poželjno je poznavanje još jednog stranog jezika. Obvezno je i biti dobar plivač.

 

Mora brzo i ispravno reagirati u stresnim situacijama. Također je bitno da lako uspostavlja prvi kontakt te da može utjecati na ljude i smiriti ih u slučaju nezgode. Strpljenje u odnosu s ljudima, emocionalna zrelost i odgovornost u poslu bitne su osobine.

 

Nužno je i ključno za ove poslove da je osoba dobrog općeg zdravstvenog stanja. Zdravstveno stanje se ispituje u selekcijskom postupku prije početka temeljne obuke za kabinsko osoblje, a kontrolira se stalnim i povremenim pregledima za vrijeme rada.

 

Uvjeti rada

Radni uvjeti u zrakoplovu su drukčiji nego na zemlji. Zbog vrlo visokog tlaka, zrak se umjetno upuhuje u kabinu i vrlo je suh, a moguća su i razna ubrzanja zrakoplova i turbulencije. Članovi kabinske posade rade gotovo isključivo u stojećem položaju, u tijesnim radnim prostorima (kuhinja, prolaz između sjedala u putničkoj kabini). Takvi uvjeti pogoduju dehidraciji i ozljedama, pa je nužno da domaćice i domaćini zrakoplova striktno poštuju pravila u radu i da budu u dobroj fizičkoj kondiciji. Na kratkim letovima trebaju raditi brzo kako bi stigli poslužiti putnike pićem i hranom. Radno vrijeme i trajanje odmora nakon pojedinog leta propisano je zakonom o zračnoj plovidbi, a odvija se u skladu s operativnim planom (noći, nedjelje, praznici). Posao je vezan uz službena putovanja i boravak u inozemstvu, a često se radi i o naglim promjenama klimatskih uvjeta.

 

Zbog rasporeda slobodnog vremena i povlastica u zračnom prijevozu, kabinsko osoblje može privatno putovati svijetom uz minimalne troškove.

 

Kontraindikacije za bavljenje ovim zanimanjem su strah od visine, teškoće s ravnotežom, problemi s motorikom i oboljenja koštano-mišićnog sustava. Nužna je stalna psihofizička pripremljenost za rad, osim u slučaju odsutnosti zbog dopusta odnosno bolovanja.

 

Srodna zanimanja

Hostesa, konobar, medicinska sestra, medicinski tehničar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Domaćini ili domaćice zrakoplova zapošljavaju se u zrakoplovnim kompanijama.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.