Dramaturg/Dramaturginja

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Dramaturg/Dramaturginja 

 

Kratak opis

Dramaturg je književni, kazališni, filmski, televizijski ili radijski savjetnik koji se bavi pripremom uprizorenja nekog umjetničkog djela. Radna područja dramaturga su književnost, kazalište, film, televizija i radio.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova dramaturga potrebno je završiti preddiplomski sveučilišni studij dramaturgije i diplomski sveučilišni studij dramaturgije.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, a nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv magistar/magistrica uz naznaku struke.

 

Opis poslova

Dramaturg proučava i odabire djela koja će biti uprizorena u kazališnoj, filmskoj, televizijskoj ili radijskoj izvedbi. U procesu nastanka kazališnog ili filmskog uprizorenja, televizijske drame, radijske drame, dokumentarne emisije i sl. surađuje s redateljima, scenografima, kostimografima, glumcima, lektorima i tehničkim osobljem. Dramaturg priređuje, preoblikuje ili prevodi tekstove i proučava dokumentaciju o njima. Istražuje povijesne, socijalne, i ekonomske okolnosti razdoblja u kojem se određeno književno djelo odvija, te osmišljava interpretaciju u skladu s njima. Uspostavlja odnose s potencijalnom publikom i pomaže da javnost bude obaviještena o sadržaju i rasporedu predstava.

 

Dramaturg aktivno prati domaće i inozemno kazališno, filmsko, televizijsko i radijsko stvaralaštvo. Ocjenjuje razinu umjetničkog izražaja glumačkog ansambla u cijelosti i svakog pojedinca u njemu.

Evidentira, pohranjuje i bilježi dokumente koji se odnose na produkciju određene institucije ili skupine. Surađuje pri nastanku stručne literature, te organizira i vodi javne rasprave o problematici kazališta, filma, televizije, radija i drugih medija.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Uz znanja stečena na fakultetu i široku opću kulturu i informiranost, dramaturg mora pratiti suvremena događanja u umjetnosti i tehnološke novosti na tim područjima.

 

Također, mora biti vješt u govornom i pismenom izražavanju te poznavati svjetske jezike. Sadašnji razvoj računalne tehnologije od dramaturga zahtijeva znanja s područja uporabe računala, ponajprije za pisanje i za pristup novim izvorima informacija.

 

Dramaturg mora dobro poznavati osobine i posebnosti medija u sklopu kojeg će određeno djelo biti uprizoreno, što podrazumijeva poznavanje tehnološkog postupka nastajanja uprizorenja. Zbog učestale suradnje sa stručnjacima iz drugih područja, mora imati dobro razvijene komunikacijske vještine. Neophodno je poznavanje rada na računalu.

 

Uvjeti rada

Dramaturg radi uglavnom u zatvorenom prostoru. Radno vrijeme obično nije točno definirano, nego ovisi o rasporedu predstava i proba. Često radi vikendom i u večernjim satima.

 

Srodna zanimanja

Književnik, scenarist, novinar, recenzent, moderator.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Dramaturzi se zapošljavaju u kazalištima, na televiziji ili radiju, u novinskim redakcijama i sl. Najčešće rade kao dio stručnog tima na uprizorenju određenog kazališnog, filmskog ili radijskog komada.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.