Drvodjeljski tehničar/Drvodjeljska tehničarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Drvodjeljski tehničar/Drvodjeljska tehničarka 

 

Kratak opis

Drvodjeljski tehničar priprema i organizira pojedine faze obrade drva i proizvodnje predmeta od drveta, te priprema projektno-tehnološku i drugu dokumentaciju.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program drvodjeljskog tehničara potrebno je imati završenu osnovnu školu.

Za obavljanje poslova drvodjeljskog tehničara potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

 

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini. 

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.  

 

Opis poslova

Drvodjeljski tehničari pripremaju i organiziraju pojedine faze obrade drva i proizvodnje predmeta od drva. Organiziraju i nadziru proizvodnju rezane građe, raznih ploča, obloga, parketa, pokućstva, glazbala, čamaca, drvne galanterije i drugih predmeta od drva ili zamjenskih materijala. Posao drvnih tehničara je i izrada tehničko-tehnološke dokumentacije, što obuhvaća skiciranje, izradbu i razradbu nacrta, opise rada, normiranje materijala i određivanje vremenskih normi. Osim toga, drvodjeljski tehničari daju upute neposrednim proizvođačima, a ponekad i sami obavljaju pojedine radne operacije.

 

Ručno ili uz pomoć računala razrađuju konstrukcije pojedinih proizvoda, nadziru pojedine tehnološke procese u pogonima drvne industrije – organiziraju radna mjesta, vode skladište materijala, alata i proizvoda. U obrtništvu više rade na izradi nacrta, opisima poslova i prikupljanju dokumentacije te u neposrednoj proizvodnji.

 

Posao drvodjeljskog tehničara je i rad na području trgovine drvnim proizvodima. Drvni tehničar može obavljati i operativni rad na strojevima i uređajima. Sudjeluje također i u dizajniranju predmeta, namještaja i sl.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Drvodjeljski tehničar tijekom školovanja stječe teorijska i praktična znanja, vještine i navike iz širokog područja obrade drva i dizajniranja proizvoda od drva. Upoznaje proces primarne obrade drva. Mora svladati hidrotermičku obradu drva, ovladati znanjima o vrstama te fizikalno-kemijskim svojstvima drva, drvnih i pomoćnih materijala, upoznati građu, rad i održavanje strojeva i uređaja te ručnog i strojnog alata za obradu i preradu drva i drvnih materijala.

 

Mora naučiti crtati i čitati tehničke nacrte, upoznati dokumentaciju u tehničkoj pripremi i primjenu te dokumentacije u praksi, naučiti vođenje dokumentacije u skladištu, upoznati osnove postavke trgovine drvnom sirovinom i gotovim proizvodima te naučiti koristiti računalne programe, koji se mogu primijeniti u drvno-industrijskoj proizvodnji. Drvodjeljski tehničar mora imati dobru opću tjelesnu sposobnost, dobru spretnost ruku i prstiju, dobar vid i sposobnost predočavanja prostornih odnosa te dobru čuvstvenu stabilnost, osobito ako radi na strojevima.

 

Uvjeti rada

Drvodjeljski tehničari posao obavljaju pretežno u zatvorenom prostoru - u uredu, u neposrednoj proizvodnji u tvorničkim halama i radionicama, građevinskim i obrtničkim radionicama. Često su izloženi buci strojeva, prašini, a u građevinarstvu i nepogodnim makroklimatskim uvjetima. Kako bi se zaštitili od štetnih utjecaja, nose osobna i tehnička zaštitna sredstva.

 

Posao drvodjeljskog tehničara ne mogu obavljati osobe koje su preosjetljive na buku, osobe s bolestima kardiovaskularnog i respiratornog sustava, središnjeg živčanog sustava, osobe s kroničnim bolestima kože i težim oštećenjima vida.

 

Kontraindikacije za rad su oštećenje funkcije vida, nedostatak stereovida, neraspoznavanje osnovnih boja, oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha, oštećenje glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, kronični poremećaji koji remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, dišni poremećaji s trajnim oštećenjem funkcije pluća, teže oštećenje funkcije mišićno-koštanog sustava, teža oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta, teža oštećenja funkcije srčano-žilnog sustava, teže oštećenje funkcije kože na otkrivenim dijelovima tijela, dokazane alergije na profesionalne alergene, kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.

 

Srodna zanimanja

Stolar, tesar, drvotokar, graditelj glazbala, bačvar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Drvodjeljski tehničari se najčešće zapošljavaju u drvnoj industriji, obrtništvu i građevinarstvu, a mogu otvoriti i vlastito poduzeće/obrt.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.