Elektroinstalater/Elektroinstalaterka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Elektroinstalater/Elektroinstalaterka 

 

Kratak opis

Elektroinstalater postavlja, ispituje, stavlja u pogon i održava niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije, antenske i komunikacijske instalacije, uzemljenja i gromobrane te postrojenja za izjednačavanje potencijala, rasvjetnih uređaja i rezervnih izvora električne energije.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­elektroinstalatera, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova elektroinstalatera, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada.

 

Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Elektroinstalater radi na poslovima postavljanja i popravaka električnih instalacija, montaži i demontaži električne rasvjete, ispitivanju i otklanjanju neispravnosti instalacija i rasvjete. Također, radi na obilježavanju instalacija, postavljanju cijevi i vodova, ugradnji razvodnih ormara, priključnih elemenata, električnih uređaja i elektroopreme. Važan dio posla elektroinstalatera odnosi se na preventivno održavanje električne opreme. Samostalno zamjenjuju dijelove električne opreme: sklopke, električne provodnike i električne komponente.

 

U radu se služi standardnim elektroinstalaterskim alatom: kombiniranim kliještima, čekićem, ključevima raznih veličina, bušilicom, instrumentima za mjerenje napona i ispitivanje jakosti struje i dr.

 

Električne sustave instalira uglavnom u stanovima, uredima, tvornicama i privatnim poduzećima. Vrsta poslova koje elektroinstalater obavlja ovisi o mjestu zapošljavanja. Ako je zaposlen u uredima i poduzećima, popravlja električnu opremu, a ako radi u industrijskim postrojenjima, tada postavlja i održava električnu opremu te sudjeluje u održavanju i popravcima različitih vrsta motora. Kada radi na složenim uređajima u industrijskim pogonima, surađuje s inženjerima, elektromehaničarima i tehničarima različitih profila.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Osoba koja radi kao elektroinstalater, mora biti u dobroj tjelesnoj kondiciji, zdrave kralježnice i bez smetnji i straha od visine. Mora imati dobar vid na blizinu i daljinu te razlikovati boje. Zbog naglašenog rada ruku i prstiju, mora imati spretne ruke i prste te dobru usklađenost pokreta s vidnim podacima.

 

Elektroinstalater mora imati dobro razvijenu sposobnost koncentracije, sistematičnosti i preciznost u radu te mora biti oprezan - u skladu s primjenom mjera zaštite na radu. Alkoholizam i druge ovisnosti zapreka su za obavljanje radnih zadaća elektroinstalatera. Osobe sa smanjenim intelektualnim sposobnostima ne mogu svladati zahtjeve ovog zanimanja. Nemogućnost razlikovanja boja također onemogućuje rad u ovom zanimanju.

 

Uvjeti rada

Uvjeti rada elektroinstalatera ovise o mjestu zapošljavanja. Elektroinstalater često radi u neugodnim položajima. Kada ugrađuje električne instalacije i rasvjetu u objekte koji su u izgradnji, obično radi stojeći na ljestvama ili skelama koje mogu biti postavljene na visini. Pri tom je izložen negativnim vremenskim utjecajima, buci i prašini. Tijekom rada prijeti mu opasnost od strujnog udara, pada s visine i ozljeda. Zbog mogućih ozljeda na radu, elektroinstalater mora poznavati i primjenjivati mjere zaštite na radu. Obično radi 40 sati tjedno, a nekada i više - ovisno o opsegu posla i zadanim rokovima. Tada je moguć rad u smjenama i rad vikendom.

 

Kontraindikacije za rad su oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, nedostatak stereovida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, kronični poremećaji koji remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, kronični poremećaji koji remete funkciju mišićno-koštanog sustava, kronične bolesti koje trajno remete funkciju srčano-žilnog i dišnog sustava, te kronične poremećaji koje mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.

 

Srodna zanimanja

Monter telekomunikacijskih mreža, elektromonter, elektromehaničar, elektroničar-mehaničar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Elektroinstalateri se najčešće zapošljavaju u obrtima, poduzećima, industrijskim pogonima te trgovinama elektro-materijalom. Ako polože majstorski ispit pri Hrvatskoj obrtničkoj komori mogu otvoriti i vlastiti obrt. 

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.