Elektromehaničar/Elektromehaničarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Elektromehaničar/Elektromehaničarka 

 

Kratak opis

Elektromehaničari izrađuju i montiraju dijelove za elektrouređaje: kućanske aparate i druge električne strojeve. Oni ispituju ispravnost elektroničkih sklopova te održavaju i vrše popravke elektrotehničkih kućanskih aparata.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­elektromehaničara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova elektromehaničara potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada.

 

Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se  i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Područje rada elektromehaničara prvenstveno uključuje popravak električnih aparata za kućanstvo (hladnjaka, zamrzivača, strojeva za pranje posuđa i rublja, sušilica, miksera, glačala i dr.). Osluškivanjem rada aparata i različitom opremom i alatima (instrumenti za mjerenje otpora, napona i jakosti struje i sl.) vrše potrebna ispitivanja i mjerenja, kako bi otkrili kvar uređaja. Uz pomoć različitih alata (turpija, škara, lemilica, izolacionog materijala), postupcima lemljenja, sječenja, rezanja, turpijanja i sl. otklanjaju nastali kvar i zamjenjuju neispravne dijelove uređaja novim ispravnim dijelovima. Na kraju vrše ispitivanje proizvoda i daju upute za njegovo pravilno korištenje. Osim što popravljaju, elektromehaničari i proizvode/izrađuju opremu za električne kućanske aparate. Također proizvode, popravljaju i održavaju opremu za distribuciju i kontrolu električne energije te mjerila za opskrbljivanje strujom. Postavljaju i održavaju postrojenja i sustave za grijanje, klimatizaciju i hlađenje prostorija. Proizvode i popravljaju transformatore, električne rotacijske strojeve i dr. Njihov posao uključuje i montažu i održavanje pokretnih stepenica i dizala.

 

Elektromehaničari koji su zaposleni u uslužnim djelatnostima, obavljaju i procjenu vrijednosti svojih usluga te vode računa o nabavi potrebnog materijala, utrošenom vremenu i sl.

 

Industrijski elektromehaničari rade u proizvodnji i održavanju električnih strojeva i uređaja u industrijskim postrojenjima. Nakon što izrade shemu i crtež elektrotehničkog stroja, pristupaju izradi i sastavljanju elektromehaničkih sklopova, uređaja i strojeva. Također, sastavljaju niskonaponske razvodne uređaje i sudjeluju u izradi protueksplozijske opreme. Poput elektromehaničara obrtnika, također rade i na poslovima ispitivanja, održavanja i servisiranja električnih strojeva i uređaja.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Elektromehaničari bi trebali imati razvijenu sposobnost tehničkog rješavanja problema, sposobnost prostornog predočavanja i dobro razvijenu motoriku ruku i prstiju. Dobar vid i sluh, kao i sposobnost razlikovanja boja, nužno su u radu elektromehaničara. Spretnost, preciznost i usmjerenost na detalje ključni su za posao elektromehaničara. S obzirom na tendenciju sve veće kompjuterizacije sustava (primjerice klime i ventilacije), posebice u većim zgradama i postrojenjima, potrebno je poznavanje računalnih sustava i praćenje novih tehnologija u struci – sustava za centralni nadzor i upravljanje. U uslužnim djelatnostima, poželjne su komunikacijske vještine i ljubaznost.

 

Uvjeti rada

Elektromehaničari rade u zatvorenim prostorima u industrijskim postrojenjima ili radionicama. Osobe ovog zanimanja koje rade u uslužnoj djelatnosti, velik dio svog radnog vremena provode na terenu – u obilasku kućanstava i popravljanju neispravnih aparata i uređaja. Pri popravljanju uređaja mogu se uprljati. Vrlo je važno pridržavati se potrebnih mjera zaštite i voditi računa o mogućim opasnostima u radu sa strujom.

 

Posao obavljaju u stajaćem ili sjedećem položaju, a često se i saginju i zauzimaju neugodne položaje tijela, ovisno o poziciji uređaja kojeg popravljaju. Uglavnom rade u jutarnjim satima, no moguć je i smjenski rad te rad vikendima.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, nedostatak stereovida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, kronični poremećaji koji remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, kronični poremećaji koji remete funkciju mišićno-koštanog sustava, kronične bolesti koji trajno remete funkciju srčano-žilnog i dišnog sustava, te kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.

 

Srodna zanimanja

Elektrotehničar, elektroničar-mehaničar, tehničar za elektroniku, mehatroničar, elektroinstalater

 

Mogućnosti zapošljavanja

Elektromehaničari se najčešće zapošljavaju u industrijskim postrojenjima i u privatnim uslužnim obrtima koji se bave popravcima električnih uređaja i aparata. Također, mogu raditi i u državnim ustanovama poput škola, domova, bolnica i velikih tvrtki na održavanju električnih strojeva i postrojenja. Ako polože majstorski ispit za elektromehaničara, mogu otvoriti vlastiti obrt.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.