Elektroničar/Elektroničarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Elektroničar/Elektroničarka

 

Kratak opis

Elektroničar radi u proizvodnji i na održavanju elektroničkih sklopova i uređaja. To je industrijsko zanimanje.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program elektroničara potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova elektroničara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada.

 

Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje, provodi se u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.  

 

Opis poslova

Elektroničar opće elektronike obavlja poslove u proizvodnji elektroničkih elemenata, sklopova i uređaja. Radi na izradbi elektroničkih sklopova i uređaja (pripremanje sastavnih elemenata, spajanje elemenata, automatsko provjeravanje funkcionalnosti sklopova), spajanju i namatanju žičanih sklopova, izradbi tiskanih ploča, ispitivanjima i popravcima jednostavnijih tiskanih ploča, izradbi i ispitivanju silicijskih pločica, montiranju elektroničkih uređaja, te nadzire proizvode prema naputcima i propisima.

 

Elektroničar računalstva radi poslove servisiranja i održavanja računalne opreme i sustava, provjerava ispravnost komponenata računala. Radi na sklapanju računala pratećih komponenata i instalacija programske potpore, osposobljavanju računala i računalnih mreža za rad, umnažanju podataka na medije za pohranjivanje i arhiviranje tehničke dokumentacije te vodi skladišta komponenata i sustava u proizvodnji računala.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Elektroničar mora usvojiti stručna znanja iz područja elektrotehnike, elektronike i računalstva te automatskog upravljanja. Poželjne osobine su dobar vid, sposobnost razlikovanja boja, okulomotorna koordinacija, spretnost ruku i prstiju, sposobnost prostornog predočavanja, smisao za tehniku te preciznost u radu i strpljenje.

 

Uvjeti rada

Najveći dio poslova elektroničar radi u zatvorenom prostoru, u sjedećem položaju. Poslovi iz područja upravljanja tehnološkim procesima obavljaju se u tehnološkim pogonima, manjim dijelom na otvorenom prostoru.

 

Kontraindikacije za rad su oštećenje funkcije vida na blizinu, neraspoznavanje osnovnih boja, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području. Teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava. Kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

 

Srodna zanimanja

Elektroničar-mehaničar, elektromehaničar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Elektroničari se uglavnom zapošljavaju u industriji računalnih sklopova i uređaja, elektroničkih komponenti i digitalnih sklopova. Također se mogu zapošljavati i u servisima i prodavaonicama računala ili elektroničkih uređaja i aparata.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.