Elektroničar mehaničar/Elektroničarka mehaničarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Elektroničar mehaničar/Elektroničarka mehaničarka 

 

Kratak opis

Elektroničar-mehaničar mjeri električne veličine, ispituje i popravlja elektroničke sklopove, izrađuje tiskane pločice i elektroničke sklopove, ispituje, održava i popravlja elektroničke uređaje (mjerno-regulacijske uređaje, signalno-dojavne, audio uređaje i video uređaje).

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program elektroničara-mehaničara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova elektroničara-mehaničara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada.

 

Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Elektroničari-mehaničari proizvode, održavaju i popravljaju TV i radio prijemnike, audio uređaje, uređaje za reprodukciju i snimanje optičkog zapisa zvuka, antenske uređaje za satelitski prijenos slike i sl. Nakon što dobiju na popravak neki uređaj, rastavljaju ga na dijelove te različitim ispitivanjem funkcija pokušavaju otkriti kvar na njemu. Prilikom pregleda kvara na opremi određuju isplativost popravka i o tome obavještavaju naručitelja posla. Savjetuju i vlasnike elektroničke opreme, kako da spriječe nastanak problema te kako da se opremom što funkcionalnije koriste. U svojim poslovima služe se različitim finomehaničkim alatima (kliješta, odvijači i dr. ) za obradu elektroničkih aparata i tehnike kao i raznim mjernim instrumentima kao što su instrumenti za mjerenje otpora, kapaciteta i induktiviteta, digitalnim mjernim instrumentima, osciloskopima, elektroničkim voltmetrima, instrumentima s frekvencijskim bazama i dr. Materijali i komponente koje koriste u radu su: materijali za vodiče, vodovi u elektronici, otpornici, kondenzatori i zavojnice, izolacijske materijale, poluvodiči i materijali za spajanje. Lemljenjem i čišćenjem te različitim tehnikama spajanja i montaže u elektronici popravljaju i zamjenjuju oštećene dijelove ili cijele sklopove uređaja ili aparata. Nakon popravka uređaja ili aparata dokumentiraju obavljene radove (utrošeni materijal, zamjenu dijelova i sl.).

 

Njihovo je područje rada također postavljanje i održavanje elektroničkih sklopova za nadzor i upravljanje proizvodnih postrojenja (uređaja za napajanje, protupožarnih sustava i sustava provala te signalnih i dojavnih uređaja). Isto tako proizvode, popravljaju i održavaju električne uredske strojeve, računala i drugu opremu za obradu podataka. Postavljaju i održavaju sustave za simultano prevođenje, sustav za ozvučivanje dvorana i ostale elektroničkih aparata i sustava.

 

Elektroničari-mehaničari prema tehnološkoj dokumentaciji ručno i uz pomoć računala izrađuju jednoslojne i višeslojne ploče s tiskanim vodovima. Moraju znati prepoznati elektroničke komponente tiskane ploče, izabrati i pripremiti alat i elemente za ugradnju, zalemiti i odlemiti elemente na ploču s tiskanim vodovima s posebnom pozornošću na termička opterećenja i statički elektricitet. Također vrše ispitivanja funkcija analognih sklopova. Čitanjem tablica i dijagrama za objašnjenje načina rada i svojstva sklopova utvrđuju karakteristične veličine analognih i digitalnih sklopova (napon, frekvencije, brzinu rada i sl.) različitim mjerenjima i ispitivanjem funkcija i ispravnosti.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Elektroničari-mehaničari bi prije svega trebali dobro poznavati teoriju mehanike i elektronike te imati razvijenu sposobnost tehničkog zaključivanja. Analitičko mišljenje i prosječne intelektualne sposobnosti važne su za dobro obavljanje ovog posla. Fizičko zdravlje, prije svega dobar vid i sluh kao i sposobnost razlikovanja boja, nužno je za obavljanje ovog posla. Spretnost ruku i prstiju te dobra motorika pokreta vrlo su važne s obzirom da elektroničari-mehaničari rade s vrlo sitnim elektroničkim komponentama i dijelovima opreme. Također je potrebno pratiti trendove i nova saznanja u elektronici i mehanici kako bi bili u toku sa novim saznanjima struke. Ako rade u servisima za popravak i u kontaktu su sa klijentima kojima pružaju svoje usluge, važne su komunikacijske vještine i ljubaznost.

 

Uvjeti rada

Elektroničari-mehaničari najčešće rade u zatvorenom prostoru u vlastitim servisima ili industrijskim postrojenjima. Uvjeti rada u prostorijama razlikuju se ovisno o mjestu rada, no trebali bi biti dobro osvijetljeni i imati dobre klimatske uvjete za rad. Posao najčešće obavljaju u sjedećem položaju, no po potrebi zauzimaju i različite neugodne položaje tijela. Podižu i spuštaju aparate s kojima rade, saginju se, kleče, ali se i podvlače ispod opreme. Ako su zaposleni u industriji, pogoni u kojima rade mogu biti bučni, nečisti i slabo prozračeni.

 

Dio svojih poslova moraju obavljati na otvorenom primjerice postavljanje antenskih uređaja i sl. U radu se moraju pridržavati potrebnih mjera zaštite i voditi računa o mogućim opasnostima u radu sa strujom. Radno vrijeme je najčešće osmosatno. Moguć je rad u smjenama. Budući da se spremno moraju odazvati pozivu klijenta, moguća su putovanja i rad na terenu.

 

Kontraindikacije za rad su oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, nedostatak stereovida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, kronični poremećaji koji remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, kronični poremećaji koji remete funkciju mišićno-koštanog sustava, kronične bolesti koje trajno remete funkciju srčano-žilnog i dišnog sustava, te kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.

 

Srodna zanimanja

Elektrotehničar, elektromehaničar, elektroničar, tehničar za elektroniku, mehatroničar, finomehaničar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Elektroničari-mehaničari se najčešće zapošljavaju u servisima za popravak bijele tehnike i kućanskih aparata. Mogućnost za zaposlenje pružaju tvrtke koje se bave sklapanjem i popravkom osobnih računala, fotokopirnih i telefaks uređaja i sl. Također se zapošljavaju u industrijskim postrojenjima, gdje rade na održavanju linija proizvodnje i u tvrtkama specijaliziranima za proizvodnju elektroničkih uređaja. Ako polože majstorski ispit za elektroničara-mehaničara, mogu otvoriti vlastiti obrt.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.