Etnolog/Etnologinja

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Etnolog/Etnologinja 

 

Kratak opis

Etnolog se bavi prikupljanjem, proučavanjem, sistematizacijom i prezentacijom kulture u svim oblicima.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova etnologa potrebno je završiti preddiplomski sveučilišni studij i diplomski sveučilišni studij etnologije i antropologije ili studij etnologije i kulturne antropologije.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, a nakon završenog diplomskog studija stječe se akademski naziv magistar/magistrica struke.

 

Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Etnologija je znanost koja se bavi proučavanjem porijekla, razvoja, načina života, kulture i društvenog uređenja pojedinih zajednica, njihove rasprostranjenosti, te proučava čovjeka kao tjelesno, društveno i kulturno biće.

 

Etnologija je povezana s kulturnom antropologijom i bavi se istraživanjem svih kulturnih fenomena – od života na selu (tradicijskog načina stanovanja, nošnje, prehrane, folklora), suburbanih i urbanih tema, praćenja promjena tradicijskih obrazaca i nastajanja "novih" tradicija, do analiza subkulturnih skupina u svim povijesnim razdobljima. U najširem smislu to je znanost o kulturi.

 

Posao etnologa temelji se na prikupljanju i proučavanju predmeta, pripovijetki, glazbe, plesa, vjerovanja itd. Etnolog u muzeju bavi se sustavnim prikupljanjem etnološkog materijala, brine o etnografskoj zbirci muzeja i odgovoran je za nju. Osim toga, etnolog u muzeju vodi i dokumentaciju, brine o pravilnoj postavi, smještaju i čuvanju predmeta, te o njihovoj zaštiti.

 

Etnolog na terenu dolazi u dodir s predmetima i pojavama koji imaju posebnu etnografsku vrijednost. Takvi su predmeti narodne nošnje, dijelovi odjeće, pokućstvo, predmeti koji su se rabili u kućanstvu i gospodarstvu i slično. Etnolog dolazi do ovih predmeta kupnjom od vlasnika ili donacijom. Etnolozi vode brigu i o zaštiti nepokretnih spomenika kulture, primjerice kuća koje imaju obilježja karakteristična za neko podneblje (recimo, tradicionalno građene kuće slavonskih sela). Briga o zaštiti duhovnih dobara, poput običaja (npr. pogrebni običaji, običaji vezani uz crkvene blagdane), tipičnih plesova i napjeva, također je posao etnologa.

 

Do potrebnih podataka o kulturi nekog kraja etnolog dolazi terenskim istraživanjima u kontaktu s ljudima kao glavnim izvorima podataka. Kada istražuje elemente tradicijske kulture poput napjeva ili plesova, etnologu pomažu stručnjaci drugih profila, npr. muzikolozi, koji etnologu pomažu u zapisivanju narodnih pjesama. Po povratku s terena, etnolog sistematizira prikupljenu građu, znanstveno je obrađuje i piše izvještaj s terena.

 

Etnolozi koji rade u državnim ustanovama, poput ministarstava i zavoda za zaštitu spomenika i kulturne baštine, bave se različitim oblicima savjetodavnog rada, vode brigu o etnološkim zbirkama na terenu i slično. Njihov je zadatak i zaštita pokretnih i nepokretnih etnoloških dobara, poput privatnih i muzejskih etnoloških zbirki, različitih objekata tradicijske arhitekture, ali i zaštita čitavih ambijentalnih cjelina, poput etnoparkova ili sela, čiji se izgled i prostorna organizacija mogu smatrati tipičnima za neko podneblje.

 

Dio etnologa se odlučuje za znanstvenu karijeru na fakultetima i u institutima. Njihov je posao poučavanje studenata i znanstveno istraživanje kulturnih pojava.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Za obavljanje poslova etnologa važan je smisao za istraživački rad. Potreban je analitički pristup, strpljivost i temeljitost. Budući da posao uključuje terenski rad i kontakte s različitim ljudima poželjne osobine etnologa su komunikativnost, snalažljivost i fleksibilnost. Lako uočavanje detalja također je važna osobina. Sposobnost pismenog i usmenog izražavanja te sposobnost sinteze raznovrsne građe važne su svakom etnologu. Poželjne su organizacijske vještine i sklonost interdisciplinarnom radu.

 

Uvjeti rada

Etnolozi koji rade u državnim službama ili u muzejima, većinom rade u prijepodnevnoj smjeni. Često se radi i na terenu što uključuje putovanja. Etnolozi uglavnom rade samostalno, no po potrebi surađuju sa stručnjacima drugih profila (npr. muzikolozima, povjesničarima umjetnosti, arheolozima).

 

Srodna zanimanja

Povjesničar umjetnosti, povjesničar, arheolog, lingvist, antropolog, muzikolog, kustos muzeja, sociolog

 

Mogućnosti zapošljavanja

Etnolozi se zapošljavaju u muzejima, zavodima za zaštitu spomenika, u zavodima i zbirkama s etnografskom građom, u kulturno umjetničkim društvima, u istraživačkim institutima, arhivima, vladinim i nevladinim organizacijama, itd. Očekuje se da će se u budućnosti sve više etnologa zapošljavati u turizmu, na poslovima stručnog vođenja, brige o povijesnim kućama i zbirkama, u seoskom turizmu ( očuvanje ili rekonstrukcija načina prehrane, plesa, pjevanja i sličnog). Zbog osposobljenosti za provođenje kvalitativnih istraživanja, etnolozi se mogu zaposliti i u medijima, marketingu i sličnim djelatnostima.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.