Farmaceut/Farmaceutkinja

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Farmaceut/Farmaceutkinja 

 

Kratak opis

Farmaceut pripravlja i izdaje lijekove prema receptu liječnika te informira pacijenta o svrsi, doziranju, načinu djelovanja i popratnim učincima lijeka.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova farmaceuta potrebno je završiti integrirani preddiplomski i diplomski studij farmacije.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija stječe se akademski naziv magistar/magistra struke.

 

Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Farmaceut koji radi u ljekarni bavi se pripravljanjem i izdavanjem lijekova propisanih liječničkim receptima, pri čemu pacijentima pruža osnovne informacije o lijekovima kao i upute o njihovoj uporabi. Također, farmaceut u ljekarni daje informacije i upute o upotrebi lijekova koji se izdaju bez liječničkog recepta. Pri tome mora procijeniti ozbiljnost opisanih teškoća i znati dati odgovarajući savjet, primjerice uputiti osobu k liječniku, dati savjet o uporabi lijeka, promjeni loših životnih navika ili pravilnoj brizi o zdravlju.

 

Priprema lijekova, odnosno dozirano miješanje različitih sastojaka u obliku otopina, tableta, praška, masti i sl., također je dio posla koji obavlja farmaceut u ljekarni. Osim za navedene poslove, farmaceut u ljekarni odgovoran je za nabavu i evidenciju lijekova, medicinskih pomagala i drugih sredstava, kao i za njihovu prodaju.

 

Farmaceut u bolničkoj ljekarni, pripravlja i izdaje lijekove na temelju narudžbi bolničkih odjela. Također, nadgleda primjenu lijekova i njihove učinke te savjetuje pacijente o upotrebi lijekova po izlasku iz bolnice.

 

Farmaceut mora voditi brigu o pravilnom skladištenju i spremanju lijekova, medicinskih pomagala i drugih proizvoda. Pritom mora poštivati propise s područja ljekarništva, zdravstvene skrbi i osiguranja te propise za zaštitu potrošača. Farmaceut također vodi propisane evidencije i dokumentaciju. Najčešće vodi računalne zapise o lijekovima koje pacijenti upotrebljavaju, kako bi se izbjegle štetne posljedice koje mogu izazvati pojedini lijekovi ako se koriste istovremeno ili u kratkim vremenskim razmacima.

 

Farmaceut zaposlen u farmaceutskoj industriji najčešće vodi cijeli tehnološki proces u proizvodnji farmaceutskih, kozmetičkih, veterinarskih i bioloških preparata.

 

Nadalje, farmaceut surađuje s ostalim zdravstvenim djelatnicima, liječnicima i medicinskim sestrama, što se posebno odnosi na rad u bolničkim ljekarnama. Za ostale zdravstvene djelatnike priprema pisane ili usmene informacije o lijekovima i njihovom djelovanju.

 

U svom radu farmaceut se dosljedno pridržava načela medicinske etike.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Tijekom školovanja, farmaceut stječe teorijska znanja s područja anorganske, organske i farmaceutske kemije, farmaceutske tehnologije, biokemije, informatike, farmakologije, itd.

 

Posao farmaceuta podrazumijeva veliku odgovornost, točnost, urednost i strpljivost. Farmaceuti moraju biti spretni pri pripravljanju i izdavanju lijekova. Također, trebaju biti komunikativni, snalažljivi, brzi u donošenju odluka, samoinicijativni, savjesni, temeljiti i emocionalno stabilni. Vrlo je važno da imaju smisla za rad s ljudima – pacijentima, koji su u većini slučajeva vrlo osjetljivi, neraspoloženi ili vrlo zabrinuti za svoje zdravlje ili zdravlje svoga bližnjega.

 

S obzirom na stalne promjene u farmaceutskim tehnologijama, farmaceut treba biti spreman na permanentno učenje i usavršavanje.

 

Uvjeti rada

Uvjeti rada farmaceuta ovise o mjestu rada, no može se reći da farmaceuti u najvećoj mjeri rade u dobro ozračenim, osvijetljenim i čistim prostorima. Ponekad su na svom radnom mjestu izloženi potencijalno opasnim ili sterilnim farmaceutskim produktima te moraju primijeniti sve potrebne mjere zaštite (zaštitna oprema, rukavice, maske i sl.).

 

Najčešće rade u smjenama, u dvokratnom radnom vremenu, a ponekad dežuraju noću, vikendom i praznikom.

 

Posao obavljaju pretežito stojeći, posebno ako su zaposleni u ljekarnama.

 

Srodna zanimanja

Biokemičar, kemičar, liječnik farmakolog

 

Mogućnosti zapošljavanja

Farmaceut se može zaposliti u privatnim ili javnim ljekarnama, farmaceutskoj industriji, predstavništvima farmaceutske industrije, u drogeriji ili laboratorijima za medicinsku dijagnostiku, i sl. Također, pod određenim uvjetima, mogu otvoriti vlastitu ljekarnu.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.