Farmakolog/Farmakologinja

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Farmakolog/Farmakologinja 

 

Kratak opis

Farmakolozi istražuju kako pojedine supstance, npr. lijekovi, mijenjaju kemiju ljudskog ili životinjskog organizma u svrhu unapređenja liječenja različitih bolesti i zdravstvenih poremećaja.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova farmakologa, potrebno je završiti integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine te nakon toga poslijediplomski specijalistički studij kliničke farmakologije.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog poslijediplomskog specijalističkog studija kliničke farmakologije stječe se akademski naziv sveučilišni magistar/magistrica struke.

 

Opis poslova

Farmakolozi istražuju, unapređuju i razvijaju spoznaje, teorije i operativne metode te primjenjuju znanstvene spoznaje iz anatomije, biokemije, biofizike, fiziologije i patologije u području medicine, poljoprivrede i industrije. Njihov posao uključuje proučavanje i izvođenje eksperimenata vezanih uz oblik, strukturu i ostala anatomska obilježja živih organizama, eksperimenata vezanih uz kemijski sastav i procese u organizmu, te eksperimenata vezanih uz životne procese i funkcije ljudskih, životinjskih i biljnih organa, tkiva i stanica pod normalnim i specifičnim uvjetima. Proučavaju i izvode eksperimente vezane uz prirodu, uzroke i razvoj ljudskih, životinjskih i biljnih oboljenja i poremećaja, eksperimente vezane uz utjecaj lijekova na tkiva, organe i fiziološke procese čovjeka i životinja, te unapređuju postojeće i razvijaju nove lijekove. Izrađuju znanstvene radove o lijekovima, njihovim karakteristikama, djelovanju i neželjenim učincima, kako bi se mogli uspješno primijeniti u liječenju bolesnika.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

U poslu farmakologa neophodna je izrazita savjesnost i odgovornost u obavljanju svih zadataka. Uz širok opseg znanja iz mnogih znanstvenih područja (medicine, ekologije, kemije, fizike i dr.), neophodne su visoke opće intelektualne sposobnosti. Sposobnost logičkog zaključivanja važna je zbog povezivanja znanja iz različitih područja i donošenja kvalitetnih i utemeljenih zaključaka. Dobar vid, osjećaj za detalje i urednost, također su neophodne osobine farmakologa.

 

Uvjeti rada

Farmakolozi rade u laboratorijima u bolnicama, zavodima i institutima. Posao obavljaju uglavnom sjedeći i stojeći. Čest je rad s posebnom zaštitnom opremom, zbog potrebe za sterilnošću ili zaštitom od zaraze. Moguć je rad u smjenama i noćni rad.

 

Srodna zanimanja

Biolog, ekolog, patolog, toksikolog, agronom

 

Mogućnosti zapošljavanja

Farmakolozi se zapošljavaju u sklopu zdravstvenih ustanova, zavoda, instituta te u području farmaceutske industrije prema kriterijima ministarstva zdravstva i potrebama tržišta.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.