Financijski rukovoditelj i savjetnik/Financijska rukovoditeljica i savjetnica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Financijski rukovoditelj i savjetnik/Financijska rukovoditeljica i savjetnica

 

Kratak opis

Financijski rukovoditelj i savjetnik obavlja poslove upravljanja financijama (priljevom i odljevom financijskih sredstava) i financijskim osobljem u organizaciji te pruža savjete o financijskom poslovanju vlasnicima ili direktorima poduzeća i organizacija. U većim organizacijama, prije svega u velikim tvrtkama, financijski rukovoditelj upravlja financijama na strateškoj razini, dok u manjim organizacijama ili tvrtkama financijski direktor obavlja i svakodnevno financijsko poslovanje.

 

Potrebno obrazovanje

Financijski rukovoditelj i savjetnik treba imati završen diplomski studij financijskog usmjerenja na ekonomskom fakultetu. Kao i u sličnim upravljačkim poslovima koji podrazumijevaju kompleksnija zaduženja i upravljanje cijelim sektorom poslovanja, ključno je višegodišnje radno iskustvo i stalno usavršavanje i praćenje izmjena zakonskih propisa u financijskom poslovanju, kao preduvjet za posao financijskog rukovoditelja i savjetnika.  

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Opis poslova

Financijski rukovoditelj i savjetnik upravlja financijama u skladu s planovima korištenja financijskih sredstava ili u skladu s poslovnom politikom, ako se radi o tvrtkama koje se bave proizvodnim i uslužnim djelatnostima na tržištu. Osnovne aktivnosti financijskog rukovoditelja i savjetnika uključuju izradu, analizu i interpretaciju financijskih izvješća, financijskih planova prihoda i rashoda, realizaciju financijskih planova, analizu i obračun poreznih davanja, koordinaciju financijskog i računovodstvenog osoblja, te donošenje i predlaganje odluka iz područja upravljanja financijama.

 

Ovisno o tome u kojoj vrsti organizacije radi, posao financijskog rukovoditelja i savjetnika se može razlikovati u opsegu i vrstama odgovornosti. Financijski rukovoditelj i savjetnik, koji je zaposlen u instituciji ili organizaciji koja se financira iz javnih sredstava (državnog proračuna ili proračuna općine ili grada), uglavnom nadzire financijsko poslovanje kroz izradu godišnjih proračuna, pravovremeno podmirenje financijskih obveza, kontrolu trošenja sredstava, upravljanje financijskim i računovodstvenim osobljem te izradu financijskih izvješća. U proizvodnim i uslužnim djelatnostima u tvrtkama koje posluju na tržištu, financijski rukovoditelj i savjetnik organizira, koordinira i nadzire rad financijskih službi, izrađuje, predlaže i analizira financijska izvješća, upravlja novčanim tijekovima, vodi računa o likvidnosti, predlaže i dogovara financiranje poslovanja kroz financijske instrumente koji su na raspolaganju od banaka i drugih financijskih institucija,  izrađuje, predlaže i nadzire dinamiku plaćanja obveza, vodi računa o namjenskom trošenju sredstava, odgovara za pravodobno i stručno obavljanje financijskih poslova te pruža stručnu i savjetodavnu pomoć vlasniku ili generalnom direktoru na području financijskog poslovanja. Financijski rukovoditelj i savjetnik često u većim organizacijama planira, organizira i nadzire aktivnosti uspostave, primjene, održavanja i poboljšavanja sustava upravljanja kvalitetom u financijskom poslovanju. S obzirom na česte promjene u financijskim propisima, financijski rukovoditelj i savjetnik odgovoran je za praćenje i primjenu zakonskih propisa te predlaganje mjera koje je potrebno poduzeti, kako bi se organizacija prilagodila novim uvjetima u smislu internih pravila poslovanja, upravljanja ljudskim potencijalima i slično.

 

Poslovne odluke se u proizvodnim i uslužnim djelatnostima većim dijelom temelje na financijskim informacijama. Zbog toga financijski rukovoditelj i savjetnik radi na planiranju i razvoju poslovnih sustava koji imaju za cilj točno i pravovremeno pružanje informacija o financijskom poslovanju, ali i zaštitu financijskih podataka.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Detaljno poznavanja financijskih propisa je ključno u obavljanju ovog posla. Uz to, financijski rukovoditelj i savjetnik mora imati razvijene analitičke, matematičke, statističke i informatičke vještine, kao i sposobnost jasne interpretacije financijskih podataka, organiziranost i točnost u pridržavanju rokova te sposobnost donošenja brzih i samostalnih odluka. Brojnost odredbi u zakonskoj regulaciji financijskog poslovanja traži od financijskog rukovoditelja i savjetnika dobro pamćenje, a suradnja s kolegama i poslovnim partnerima razvijene vještine upravljanja, komunikacije i pregovaranja.

 

Uvjeti rada

Financijski rukovoditelj i savjetnik radi uglavnom u uobičajeno radno vrijeme, samostalno ili s manjim timom suradnika u uredu ili na poslovnim sastancima ili putovanjima izvan ureda. Zbog velike odgovornosti za financijsko poslovanje i potrebe za brzom reakcijom u promjenjivom poslovnom okruženju, posao je često stresan, a velik broj financijskih rukovoditelja i savjetnika često provodi većinu vremena na sastancima te radi prekovremeno i vikendima. 

 

Srodna zanimanja

Generalni direktor i menadžer, komercijalni direktor, računovodstveni stručnjak.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Financijski rukovoditelj i savjetnik se može zaposliti u svim većim organizacijama i tvrtkama, gdje vođenje financijskog poslovanja zahtijeva posao većeg broja zaposlenih koji su izdvojeni u posebnu službu unutar organizacije ili tvrtke. Kao i kod drugih upravljačkih poslova, financijski rukovoditelj i savjetnik često na to mjesto dolazi napredovanjem u samoj organizaciji temeljem višegodišnjeg iskustva i poznavanja poslovnih procesa. Osobe koje su iskusne u poznavanju financijskih propisa i financijskom poslovanju mogu se baviti i općim financijskim savjetovanjem, revizijom i drugim sličnim poslovima.  

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.