Fitofarmaceut/Fitofarmaceutkinja

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Fitofarmaceut/Fitofarmaceutkinja

 

Kratak opis

Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut primjenjuje, skladišti i prodaje sredstva za zaštitu bilja i ostale proizvode koji se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji. Osim znanja o proizvodnji i uzgoju poljoprivrednih kultura, voćarstvu, vinogradarstvu i vinarstvu, ima znanje o uzročnicima biljnih bolesti, biljnim nametnicima i korovu.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­poljoprivrednog tehničara-fitofarmaceuta, potrebno je imati završenu osnovnu školu.

 

Za obavljanje poslova fitofarmaceuta, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

 

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini. 

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Fitofarmaceut obavlja poslove uzgoja i zaštite biljaka, primjenjujući različita sredstva za zaštitu ili obavlja skladištenje i prodaju sredstava za poljoprivrednu proizvodnju i zaštitu bilja u poljoprivrednoj ljekarni. Pri tome uslužuje kupce, uređuje prostor prodaje te vodi odgovarajuće evidencije – dokumentaciju skladišta, evidenciju roba, inventuru evidencije nabave i prodaje roba i sl.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Ako se želite baviti ovim poslom, trebate imati izražen interes za biologiju i kemiju te matematiku i tehničku kulturu. Za uspješno obavljanje poslova fitofarmaceuta, potrebna je čvrsta tjelesna građa, dobro opće zdravstveno stanje, prosječne psihomotorne sposobnosti te strpljivost i uslužnost.

 

Uvjeti rada

Rad poljoprivrednog tehničara – fitofarmaceuta odvija se, ovisno o radnom mjestu, na otvorenom ili u zatvorenom prostoru. Može biti izložen vrućini, hladnoći, vjetru, no ako radi u poljoprivrednoj ljekarni, zaštićen je od vanjskih nepovoljnih utjecaja, ali može biti izložen neugodnim mirisima.

 

Kontraindikacije za rad su: slabovidnost/sljepoća, neraspoznavanje boja, gluhoća/ teža nagluhost u govornom području, nedostatak njuha, oštećenje glasa i/ili govora koje utječe na komunikaciju, kronični poremećaji koji onemogućuju uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i poremećaja ravnoteže, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog i srčano-žilnog sustava, dišni poremećaji s trajnim oštećenjem funkcije pluća, teža oštećenja funkcije kože na otkrivenim dijelovima tijela i utvrđena alergija na profesionalne alergene.

 

Srodna zanimanja

Tehničari ostalih usmjerenja u poljoprivredi, ratar, vinar, cvjećar, agronom

 

Mogućnosti zapošljavanja

Poljoprivredni tehničari – fitofarmaceuti zapošljavaju se u poljoprivrednim ljekarnama, u industriji za proizvodnju sredstava za zaštitu bilja, a također mogu raditi i u proizvodnji i preradi poljoprivrednih kultura u različitim poljoprivrednim poduzećima. Mogućnost napredovanja u poslu povezana je sa stalnim usavršavanjem stručnih znanja i potrebnih vještina.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.