Fizičar/Fizičarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Fizičar/Fizičarka 

 

Kratak opis

Fizičar se bavi provođenjem znanstvenih istraživanja u svrhu izučavanja općih svojstava i kretanja materije, stvaranja i prijenosa energije, te odgovaranjem na pitanja o prirodi vremena, podrijetlu svemira i sl.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova fizičara potrebno je završiti preddiplomski sveučilišni studij i diplomski sveučilišni studij fizike/studij fizike i matematike/studij fizike i tehnike/studij geofizike/studij fizike i informatike/studij inženjerske fizike, termodinamike i mehanike.

 

Također, fizika se može studirati i kroz brojne studije (neki od njih prethodno su navedeni) u okviru integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, kao i poslijediplomskog specijalističkog studija te poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija.  

 

U Republici Hrvatskoj se navedeni studiji mogu studirati na brojnim visokoškolskim ustanovama.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija i integriranog preddiplomskog i diplomskog studija stječe se akademski naziv magistar/magistrica, nakon završenog poslijediplomskog specijalističkog studija stječe se naziv sveučilišni specijalist/specijalistica, a nakon završenog poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija stječe se akademski stupanj doktor/doktorica uz naznaku struke.

 

Opis poslova

Fizičar se bavi izučavanjem prirodnih zakona, građe i svojstava tvari, fenomenom stvaranja i prijenosa energije i sl. On planira i provodi znanstvena istraživanja, pokuse i mjerenja. Postavlja hipoteze o predmetu mjerenja koje provjerava uz pomoć matematičkih alata i računala. U radu se koristi laserima, mikroskopima, ciklotronima, teleskopima i drugim uređajima. Istraživanja na znanstvenoj razini odvijaju se na sveučilištima i u istraživačkim ustanovama, a namijenjena su ponajprije širenju i produbljivanju osnovnih znanstvenih spoznaja.

 

Fizičari su, kao neposredni izvođači, uključeni u razvoj novih, neustaljenih tehnologija, npr. u elektrooptici (proizvodnja i uporaba lasera), nuklearnim tehnologijama (uporaba izotopa i mlazova čestica), tehnologiji plazme (obrada površina) te u tehnologijama koje uključuju ekstremne uvjete (vrlo visoke ili vrlo niske temperature i tlakove, vrlo jaka električna i magnetska polja).

 

Fizičari često surađuju sa stručnjacima iz drugih područja na uporabnim i razvojnim projektima, gdje sa svojim znanjem pridonose ponajprije razvoju metoda mjerenja i teoretskoj obradi i tumačenju rezultata. U istraživačkim skupinama surađuju sa stručnjacima na području kemije, biologije, geologije i dr.

 

Ovladavanje matematičkim alatima omogućuje fizičarima kvalitetan rad na području računalne analize i simulacije umreženih sustava (ekološki sustavi, prometne i komunikacijske mreže, burzovno poslovanje).

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Osim znanja usvojenih na fakultetu, za obavljanje poslova fizičara neophodan je interes za spoznaju fizičkih zakonitosti svijeta oko nas kao i visoko razvijene opće intelektualne i matematičke sposobnosti te samostalnost u radu. Zbog česte suradnje sa stručnjacima iz drugih područja, potrebno je imati dobro razvijene vještine govornog i pismenog izražavanja. Poznavanje rada na računalu nužno je za obavljanje poslova fizičara.

 

Uvjeti rada

Fizičari rade na različitim mjestima: u znanstveno-istraživačkim institutima, u osnovnim i srednjim školama, na fakultetima, u bolnicama na održavanju različitih aparata, u bankama i sl.

 

Radno vrijeme fizičara određeno je radnim mjestom. Tako npr. astrofizičari rade uglavnom noću, kad je moguće proučavati zvijezde, a fizičari zaposleni u školama rade u smjenama.

 

Srodna zanimanja

Astronom, kemičar, biolog, matematičar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Fizičari mogu raditi u znanstvenim, industrijskim i vojnim laboratorijima i institutima, u većim bolnicama, u modeliranju financijskih sustava i operacija na burzama, u školama itd.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.