Generalni direktor i menadžer/Generalna direktorica i menadžerica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Generalni direktor i menadžer/Generalna direktorica i menadžerica

 

Kratak opis

Generalni direktor i menadžer je osoba koja se bavi upravljačkim i izvršnim poslovima u privatnim ili državnim proizvodnim i uslužnim organizacijama i tvrtkama i odgovorna je za poslovanje, ispunjenje ciljeva organizacije, upravljanje ljudima, organizacijskim procesima i financijama.

 

Potrebno obrazovanje

Iako postoji nekoliko vrsta specijalističkih poslijediplomskih studija, poput MBA (Master of Business Administration) specijalističkog studija, koji su usmjereni na obrazovanje za upravljačke funkcije, posebno obrazovanje za direktore i menadžere ne postoji. Potrebno je imati visokoškolsku naobrazbu i višegodišnje radno iskustvo za napredovanje prema upravljačkim položajima u organizaciji. Radno iskustvo i poznavanje organizacijskih procesa su ključni elementi, koje veće organizacije koriste, kako bi kroz sustav napredovanja izabrale direktore i menadžere.

 

Posao generalnog direktora i menadžera zahtijeva stalno usavršavanje i cjeloživotno učenje, tako da osobe na tim pozicijama posvećuju posebnu pozornost stručnom usavršavanju, seminarima i studiranju na poslovnim školama.

 

Opis poslova

Generalni direktor i menadžer je osoba koja planira i nadzire osnovne funkcije u organizaciji poput proizvodnje, razvoja, prodaje i nabave, računovodstva i financija te upravljanja ljudskim potencijalima. U većim se organizacijama generalni direktor i menadžer ne bavi detaljima svakodnevnog poslovanja, već ima tim suradnika koji su voditelji pojedinih segmenata organizacije (voditelj financija, voditelj ljudskih potencijala, voditelj marketinga i sl.) i pomoću kojih upravlja poslovanjem, delegira zadatke i kontrolira ispunjenje postavljenih ciljeva. 

 

Kako bi koordinirao i provodio nadzor nad izvršenjem organizacijskih zadataka, direktor i menadžer formulira pravila koja se odnose na raspodjelu odgovornosti i nadležnosti, mehanizme kontrole i razmjenu informacija. Generalni direktor i menadžer je osoba koja je odgovorna za zakonitost poslovanja, te je iznimno bitno da kontinuirano prati zakonske propise s područja svojih odgovornosti ili razvija službe u organizaciji koje mu pomažu u tome. Također, u slučaju da se pojave prepreke u uspješnom poslovanju, odgovornost direktora i menadžera je donijeti odluku, najčešće u suradnji sa svojim užim timom suradnika, o potrebnim koracima, promjeni organizacijske strukture ili promjeni načina poslovanja, kako bi se problem riješio. Upravljanje organizacijom zahtijeva i stalno motiviranje zaposlenih, jasno izražavanje svojih zahtjeva i davanje povratnih  informacija zaposlenima.

 

Upravljanje poslovnim procesima danas postaje sve složenije, nepredvidljivo i u stalnoj promjeni, tako da generalni direktor i menadžer sve više pažnje poklanja strateškom upravljanju i integrativnom upravljanju u organizaciji.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Osim sveobuhvatnog poznavanja samog područja rada organizacije, važne su vještine analitičkog mišljenja, brzog zaključivanja i donošenja odluka, koje su često potrebne u situacijama kada nisu poznate sve informacije, sposobnost intuitivnog i kreativnog mišljenja te razvijene sposobnosti jasnog i uvjerljivog izražavanja ideja, planova i prijedloga u pisanom i govornom obliku. Organiziranost, sistematičnost i sposobnost organizacije vremena, upravljanje nizom različitih aktivnosti istovremeno ili u kratkim rokovima, taktičnost i umijeće pregovaranja te sklonost suradnji i timskom radu važne su vještine u obavljanju ovog posla. Široka opća naobrazba, poznavanje stranih jezika i informatička pismenost je preduvjet za posao direktora i menadžera. 

 

Direktor i menadžer mora postavljati visoke ciljeve samom sebi, ali i suradnicima i samoj organizaciji. Uspješni direktori i menadžeri su uporni, samopouzdani, ali svjesni vlastitih mogućnosti i ograničenja.

 

Uvjeti rada

Direktor i menadžer radi u uredu, u uobičajenom radnom vremenu, ali često i prema potrebi prekovremeno i vikendima. S ciljem dogovaranja poslova ili suradnje s drugim organizacijama često je potrebno ići na poslovna putovanja ili održavati sastanke izvan ureda. Zbog rizičnosti strateških poslovnih odluka, odgovornosti za poslovanje u skladu sa zakonom, čestih putovanja te zbog vremenskih rokova koje mora poštovati, posao direktora i menadžera je stresan. Međutim, iz istih je razloga posao direktora i menadžera uglavnom najbolje plaćen posao u pojedinoj organizaciji.

 

Srodna zanimanja

Komercijalni direktor, tehnički direktor, financijski direktor, ravnatelj ustanove.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Direktor i menadžer je potreban u svakoj organizaciji, bilo da se radi o državnoj službi, javnim poduzećima i ustanovama ili privatnim tvrtkama. Međutim, kako se radi o razmjerno malom broju pojedinaca koji obavljaju taj posao u odnosu na ostale zaposlene, a i zbog činjenice da direktor i menadžer često na tu poziciju dolazi napredovanjem u samoj organizaciji, mogućnosti zapošljavanja su ograničene. 

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.