Geodet/Geodetkinja

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Geodet/Geodetkinja 

 

Kratak opis

Geodet mjeri i izrađuje planove i karte zemljine površine, koje služe kao osnova za planiranje i projektiranje mjesta, naselja, zgrada, cesta, željezničkih pruga i ostalih objekata na zemljištima.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova geodeta potrebno je završiti preddiplomski sveučilišni studij, odnosno diplomski sveučilišni studij geodezije i geoinformatike.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica odnosno sveučilišni prvostupnik inženjer/prvostupnica inženjerka, a nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv magistar inženjer/magistra inženjerka struke.

 

Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Geodeti se bave mjerenjem svih podataka potrebnih za definiciju veličine, položaja, oblika i obrisa bilo kojeg dijela Zemlje i njihovih važnijih promjena. Njihov posao uključuje i mjerenje podataka o smještaju te određivanje položaja objekata u prostoru, kao i praćenje položaja prirodnih i izgrađenih objekata u prostoru i vremenu. Također, prikupljaju podatke potrebne za različite inženjerske poslove na Zemljinoj površini te iznad ili ispod nje.

 

Geodeti su zaduženi za razvoj, testiranje i kalibriranje geodetskih instrumenata i senzora, projektiranje, izradu i održavanje planova, karata i drugih dokumenata, prikupljanje i primjenu prostornih podataka iz blizine, te zračnog i satelitskog snimanja, zatim za automatizaciju tih procesa, određivanje položaja granica javnog i privatnog zemljišta, uključujući nacionalne i međunarodne granice.

 

Odgovorni su i za upis zemljišta u odgovarajuće upisnike, projektiranje, uspostavu i održavanje geoinformacijskog sustava, te prikupljanje, spremanje, analiziranje, upravljanje i plasman podataka.

 

Nadalje, geodeti analiziraju, interpretiraju i integriraju prostorne objekte i pojave u prostoru te njihovu vizualizaciju i komunikaciju pomoću karata i mobilnih digitalnih uređaja.

Pored toga, geodeti se bave nizom drugih geodetskih poslova i zadaća:

- proučavanjem prirodnog i društvenog okruženja

- mjerenjem zemaljskih i morskih zaliha

- primjenom podataka u planiranju razvoja urbanih, ruralnih i regionalnih područja

- razvojem i obnovom nekretnina te procjenom vrijednosti i upravljanja nekretninama

- mjerenjem i upravljanjem građevinama, uključujući i procjenu troškova

- razvojem geoprostornih usluga, prilagođenim različitim skupinama korisnika.

Završni proizvod rada geodeta je plan ili karta, koji sadrže nazive mjesta, naselja, oranica, vinograda, cesta, željezničkih pruga i sl., kompletnu hidrografiju i sve izgrađene objekte na nekom području.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Osim stečenih stručnih znanja, za obavljanje poslova geodeta važna je sposobnost uočavanja razlika u veličini i udaljenosti objekata, nadalje sposobnost predočavanja prostornih odnosa i objekata u prostoru. Posao geodeta zahtijeva strpljivost, preciznost i točnost, budući da njihovi planovi odnosno karte služe kao podloga za planiranje i izgradnju različitih objekata na zemlji te ispod ili iznad zemljine površine.

 

Budući da vrlo često rade na otvorenom i to na terenima različite pristupačnosti, geodeti moraju biti dobrog općeg zdravlja i fizički vrlo izdržljivi. Budući da su njihove karte i planovi osnova za planiranje i izgradnju različitih objekata, vrlo često moraju surađivati s građevinskim inženjerima, arhitektima i drugim stručnjacima, ali i klijentima, stoga je poželjno da budu komunikativni, profesionalni i skloni timskom radu.

 

Uvjeti rada

Dio svog radnog vremena geodeti provode u svojim uredima, a jedan manji dio provode na otvorenom. Radeći na otvorenom gdje izvode određena mjerenja ili nadzor nad njima, obilaze razne planere, građevinare ili druge naručitelje, ponekad su izloženi različitim nepovoljnim klimatskim uvjetima.

 

Radno vrijeme geodeta nije točno određeno te ponekad uključuje prekovremeni rad, rad noću i vikendom.

 

Srodna zanimanja

Geolog, geofizičar, građevinski inženjer, arhitekt, urbanist, kartograf, geograf .

 

Mogućnosti zapošljavanja

Geodeti se mogu zapošljavati u privatnim geodetskim i građevinskim poduzećima, zatim u Upravi za katastar ili kao geodeti u vojsci.

 

Nakon završenog studija i jednogodišnjeg rada u praksi, geodeti zaposleni u državnim službama trebaju položiti državni ispit kako bi stekli pravo na samostalan rad.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.