Geodetski tehničar/Geodetska tehničarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Geodetski tehničar/Geodetska tehničarka 

 

Kratak opis

Geodetski tehničari rade na izmjeri zemljišta, u svrhu izrade planova i karata. Također vode evidenciju o vlasništvu i o promjenama na zemljištu.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­geodetskog tehničara, potrebno je imati završenu osnovnu školu.

 

Za obavljanje poslova geodetskog tehničara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

 

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Geodetski tehničari bave se poslovima mjerenja zemljišta, održavanja katastarskih elaborata, obilježavanja građevinskih objekata, praćenja njihove izgradnje te praćenje pomicanja i deformacije građevinskih objekata, radovima koji prate izgradnju prometnica, tunela, objekata visokogradnje, montažu industrijskih hala, spajanja brodskih sekcija i pružnih vozila u brodogradilištima i sl.

 

Geodetski tehničari zaduženi su za prikupljanje i obradu podataka o prostoru. U tu se svrhu služe totalnim stanicama, posebnim uređajima za registriranje, memoriranje i kodiranje podataka na terenu. Područja koja je vrlo teško mjeriti promatraju i snimaju iz zraka. Kodirane podatke s terena u uredu prenose na računalo i obrađuju sa specijaliziranim programima.

 

Osim kao pomoć na izradi planova i karata, geodetski tehničari surađuju s građevinarima i arhitektima. Pružaju im potrebne informacije prije same izgradnje tijekom izvedbe projekta, te prate nastale promjene nakon izgradnje objekta.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Osim stečenih stručnih znanja za obavljanje poslova geodetskog tehničara, važna je sposobnost uočavanja razlika u veličini i udaljenosti  objekata, sposobnost dobrog snalaženja u prostoru i prostorne percepcije.

 

Posao zahtijeva preciznost i točnost, jer svaka pogreška može imati ozbiljnih posljedica za sve one koji će se kasnije služiti izrađenim planovima i kartama. Ovisno o  zahtjevima samog mjesta rada, geodetski tehničari moraju imati dobru kondiciju za mogući veći fizički napor i rad na otvorenom. S obzirom na čestu suradnju sa stručnjacima srodnih struka poželjno je da budu komunikativni i skloni timskom radu.

 

Uvjeti rada

Dio svog radnog vremena geodetski tehničari provode na otvorenom, a dio u uredu. Kada rade na otvorenom, mogu biti izloženi lošim vremenskim prilikama, buci i vibracijama.

Ovo radno mjesto može  uključivati putovanja ukoliko se promatrana područja nalaze izvan mjesta stanovanja. Radno vrijeme ovisi i o godišnjem dobu - ljeti rade više i duže nego zimi. Radno vrijeme geodetskih tehničara nije točno određeno i često uključuje prekovremeni rad te rad vikendima.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, nedostatak stereovida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava. Teža oštećenja funkcije srčano-žilnog sustava, dišni poremećaji s težim oštećenjima funkcije pluća, kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže, te kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

 

Srodna zanimanja

Geolog, građevinski inženjer, građevinski tehničar, arhitekt, arhitektonski tehničar, urbanist, kartograf, geograf

 

Mogućnost zapošljavanja

Geodetski tehničari se mogu zapošljavati u Upravi za katastar, geodetskim uredima projektnim i građevinskim poduzećima, brodogradilištima ili kao geodeti u vojsci.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.