Geograf/Geografkinja

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Geograf/Geografkinja 

 

Kratak opis

Geograf se bavi proučavanjem strukture Zemlje, klimatskih uvjeta i naseljenosti pojedinih krajeva te proučavanjem međuodnosa čovjeka i njegove okoline.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova geografa potrebno je završiti preddiplomski sveučilišni studij i diplomski sveučilišni studij geografije odnosno integrirani preddiplomski i diplomski studij geografije i povijesti. 

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, a nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija kao i integriranog preddiplomskog i diplomskog studija stječe se akademski naziv magistar/magistrica struke.

Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Geografi se bave proučavanjem geografske strukture Zemlje, naseljenošću i strukturom stanovništva pojedinih krajeva, različitim pojavama u prirodi i njihovim utjecajem na čovjeka. Oni također osmišljavaju načine iskorištavanja prirodnih resursa, koji su najkorisniji za čovjeka i najmanje štetni za prirodu.

 

Geografi koji rade kao nastavnici u školama, upoznaju učenike s klimatskim, gospodarskim i reljefnim obilježjima različitih zemalja, sa strukturom njihovog stanovništva te načinima iskorištavanja prirodnih resursa iz okoline.

 

Vrlo često se geografi bave kartografijom, odnosno izradom različitih vrsta geografskih karata Takve karte najčešće su sastavni dio atlasa, turističkih vodiča, knjiga i sl.

 

Geografi koji se bave prostornim planiranjem izrađuju detaljne topografske karte i planove za određivanje lokacija budućih objekata (škola, parkova, tvornica itd.). Neki geografi provode istraživanja prostornog rasporeda stanovništva i demografskih obilježja populacije nekog područja.

Neki geografi zapošljavaju se u turizmu kao turistički vodiči, pri čemu im pomaže dobro poznavanje prirodnih obilježja i kulturnih znamenitosti različitih zemalja.

 

Geografi zainteresirani za znanstveno istraživački rad, mogu se zaposliti na fakultetima ili institutima koji se bave istraživanjima različitih područja geografije (klimatologija, antropogeografija, prometna geografija itd.).

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Uz stručna znanja iz različitih područja geografije stečena na fakultetu, za obavljanje poslova geografa važno je imati interes za međusobni odnos čovjeka i njegove okoline. Za iscrtavanje i tumačenje geografskih karata, neophodno je dobro razumijevanje prostornih odnosa. Za interpretaciju rezultata društvenih istraživanja, bitno je i dobro snalaženje u statističkim pojmovima i postupcima. Geografi zaposleni kao turistički vodiči, moraju poznavati barem jedan strani jezik te im česta putovanja ne smiju predstavljati problem.

 

Uvjeti rada

Geograf obavlja svoj posao uglavnom u kabinetu, a katkad i na terenu, gdje provodi demografska istraživanja. Nastavnici geografije često za svoje učenike organiziraju terensku nastavu, a geografi zaposleni kao turistički vodiči skupinama turista pokazuju znamenitosti prirodne i kulturne baštine itd.

 

Posao geografa ne mogu obavljati osobe oslabljenog zdravstvenog stanja, zbog čestog terenskog rada.

 

Srodna zanimanja

Geolog, urbanist

 

Mogućnosti zapošljavanja

Geografi se mogu zaposliti u različitim ustanovama koje se bave društvenim planiranjem, kao što su Državni statistički zavod, različita ministarstva i sl. Također se mogu baviti prostornim planiranjem npr. u Zavodu za urbanizam. Mogu se zaposliti u turističkim agencijama, izdavačkim kućama i znanstvenim institutima. Mnogi geografi rade u školama kao nastavnici geografije.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.