Geološki tehničar/Geološka tehničarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Geološki tehničar/Geološka tehničarka 

 

Kratak opis

Geološki tehničar prikuplja uzorke stijena, fosila i ruda na naftnim bušotinama ili u rudnicima, bilježi podatke o prikupljenim uzorcima, nosi ih u laboratorij, te ih opisuje i pregledava uz pomoć inženjera geologije.

 

Potrebno obrazovanje

Geološki tehničari školuju se u četverogodišnjim strukovnim školama. Školovanje je moguće nastaviti na studiju geološkog inženjerstva, naftnog rudarstva ili rudarstva.

 

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­geološkog tehničara, potrebno je imati završenu osnovnu školu.

 

Za obavljanje poslova geološkog tehničara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

 

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini. 

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Geološki tehničar u svom radu često prati tijek bušenja, odnosno iskapanja naftnih bušotina. Prikuplja uzorke vode, stijena, fosila i ruda, laboratorijski ih obrađuje, opisuje i izrađuje dijagrame koje interpretira inženjer geologije.

 

Ponekad u uredu obavlja pripreme numeričkih podataka za daljnje analize, iscrtava tablice, crta, tušira i boji geološke karte. Sve podatke prosljeđuje geološkom inženjeru, kako bi ih on interpretirao i pronašao rješenja za primjenu.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Osim dobroga poznavanja kemije, biologije, fizike i matematike, geološki tehničar mora znati rukovati strojevima za geoistraživačke radove, koristiti se računalom u svrhu obrade podataka svih mjerenja u geologiji i dobro vladati tehnikom jamskoga i geološkoga kartiranja, tehnikom i metodama mjerenja, snimanja i dokumentiranja podataka prikupljenih na terenu.

 

Također, mora poznavati mjere zaštite na radu, zaštite životne i radne sredine, zaštite od požara i druge mjere zaštite i pridržavati ih se kako bi izbjegao opasnosti koje se javljaju tijekom laboratorijskoga i terenskoga rada.

 

Za geološkog tehničara jako je važan rad rukama i prstima i točna usklađenost pokreta s vidnim informacijama (okulomotorna koordinacija).

 

Uvjeti rada

Osobe koje se žele baviti ovim zanimanjem, trebaju biti primjereno zdrave, u dobroj fizičkoj kondiciji te imati dobar vid i sposobnost razlikovanja boja.

 

Geološki tehničar najčešće radi na terenu, na naftnim bušotinama, ili u rudnicima, a dio posla obavlja i u uredu ili u laboratoriju gdje poslove obavlja uglavnom na računalu .

 

Teren može biti u raznim područjima (gdje postoje mineralne naslage), a uvjeti rada na terenu različiti su, ovisno o godišnjem dobu i vremenskim prilikama. Obično se rad obavlja u razdobljima, npr. 2 tjedna terena – 2 tjedna slobodno. Ponekad terenski rad podrazumijeva i teži fizički napor, dugo hodanje, izloženost hladnoći, kiši, vjetru i sl. te boravak – stanovanje u zajedničkim montažnim objektima – barakama.

 

Pri terenskom je radu geološki tehničar izložen djelovanju buke, dima, prašine, neugodnih mirisa, visokih temperatura i drugih nepovoljnih utjecaja.

 

Pri obavljanju posla, geološki tehničar može biti izložen opasnostima od ozljeda izazvanih različitim nezgodama.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, nedostatak stereovida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, kronični poremećaji koji onemogućuju uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, teža oštećenja funkcije srčano-žilnog i dišni poremećaji s težim oštećenjem funkcije pluća.

 

Srodna zanimanja

Rudarski tehničar, geološki inženjer

 

Mogućnosti zapošljavanja

Geološki tehničari rade u području naftne industrije i rudarstva, a posebno uspješni zapošljavaju se i u timovima za geološka istraživanja, te ponekad u fakultetskim laboratorijima. Često rade u inozemstvu.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.