Glazbenik/Glazbenica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Glazbenik/Glazbenica 

 

Alternativni naziv: Muzičar/muzičarka

 

Kratak opis

Glazbenik može svirati neko od glazbala, pjevati, skladati ili dirigirati. Može nastupati samostalno ili kao dio grupe, izravno pred publikom ili u studiju za potrebe snimanja i izvođenja djela na radiju, televiziji, filmu.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­plesača, potrebno je imati završenu osnovnu glazbenu školu ili pripremni razred.

 

Za obavljanje poslova glazbenika, potrebno je završiti srednje umjetničko obrazovanje u trajanju od četiri godine.

 

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.

 

Na visokoškolskoj razini moguće je upisati preddiplomski studij crkvene glazbe/studij glazbene pedagogije/studij glazbene teorije/teorije glazbe te diplomski sveučilišni studij različitih usmjerenja (instrumenata).

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, a nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv magistar/magistra uz naznaku struke.

 

Značajan broj glazbenika svoja znanja i vještine nije stjecao kroz formalno obrazovanje, već uključivanjem u različita kulturno umjetnička društva, zborove, kod privatnih učitelja i sl.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Glazbenik instrumentalist može svoj instrument svirati samostalno ili u grupi, odnosno orkestru.

Pjevači mogu, s obzirom na vrstu glazbe koju izvode nastupati u operi, biti pjevači zabavne, narodne, rock glazbe i sl. Mogu nastupati samostalno ili u zboru.

 

Skladatelji skladaju različite vrste glazbenih djela, koristeći se znanjima i zakonitostima ritma, harmonije, melodije i tonske strukture. Tehnološki napredak danas omogućava korištenje različitih računalnih programa, koji bilo koju glazbenu liniju odsviranu na nekom instrumentu pretvaraju u notni zapis.

 

Dirigenti vode instrumentalne skupine (najčešće orkestre) i zborove. Odabiru glazbenike, vrstu glazbe koja će se izvoditi, ravnaju pokusima i nastupima.

 

Glazbenici veliki dio vremena provode vježbajući, usavršavajući tehnike sviranja, pjevanja ili dirigiranja. Mnogo vremena troše na audicije, te planiranje, organizaciju i izvedbu nastupa. Glazbenici često pružaju poduku i pišu tekstove za pjesme.

 

Klasični glazbenik po završenom školovanju, stječe iskustvo sudjelovanjem na natjecanjima, nastupima i koncertima. Zbog konkurencije često mu je potreban stručni menadžer koji promovira njegov rad. Glazbenik koji se ne bavi klasičnom glazbom organizira nastupe uživo. Glazbenim nakladnicima šalje svoje demo snimke, kako bi dobio ugovor za snimanje. Glazbu često predstavlja i video snimkom.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Pored znanja iz različitih područja glazbene umjetnosti, glazbenik treba imati glazbeni talent i biti kreativan. Treba imati sposobnost nastupa pred velikim brojem ljudi. Za uspješno obavljanje poslova glazbenika, potrebno je stalno usavršavanje, što iziskuje veliku tjelesnu i psihičku izdržljivost i samodisciplinu. Poželjno je da posjeduje razvijenu otpornost na stres, jer je suočen s mogućnošću promjenjivog uspjeha, nedostatka posla, javnih nastupa, nastupa noću i sl.

 

Uvjeti rada

Uvjeti rada glazbenika promjenjivi su i često nepredvidivi. Često nastupaju u noćnim satima, vikendom i praznikom. Posao iziskuje povećanu mogućnost putovanja. Mnogi glazbenici, osobito pop i rock glazbe na koncertima izloženi su buci, koja u nekim slučajevima može dovesti i do oštećenja sluha. Znaju nastupati u zagušljivim i zadimljenim prostorima. Ovisno o uvjetima zapošljavanja, posao za neke glazbenike zna biti izuzetno stresan, zbog nestalnosti prihoda, promjenjivog uspjeha, izloženosti javnosti te čestih putovanja.

 

Srodna zanimanja

Glazbeni aranžer, učitelj glazbe, popravljač i graditelj glazbala, glazbeni menadžer

 

Mogućnosti zapošljavanja

Glazbenici sa završenom Glazbenom akademijom mogu se zapošljavati kao nastavnici i profesori glazbene kulture u osnovnim i srednjim školama, kao voditelji kulturno umjetničkih društava, članovi orkestara i sl.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.