Građevinski tehničar/Građevinska tehničarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Građevinski tehničar/Građevinska tehničarka 

Kratak opis

Građevinski tehničar sudjeluje u planiranju, pripremi, projektiranju i izgradnji građevina različitih namjena.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­građevinskog tehničara, potrebno je imati završenu osnovnu školu.

 

Za obavljanje poslova građevinskog tehničara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

 

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini. 

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Poslovi građevinskih tehničara razlikuju se prema vrsti završenog obrazovnog programa. Tako građevinski tehničari za visokogradnju sudjeluju u planiranju, pripremi, projektiranju i izgradnji različitih stambenih ili poslovnih objekata, dok građevinski tehničari za niskogradnju sudjeluju u procesima planiranja, pripreme, projektiranja i izgradnje cesta, pruga, zračnih luka, mostova i sl. Međutim, i jedni i drugi organiziraju i nadziru izvođenje poslova na gradilištima. Građevinski se tehničari bave i pripremom i organizacijom proizvodnje, odnosno planiranjem, analizama i izradom kalkulacija, ili pak razrađivanjem nacrta. To znači da na temelju idejnog projekta građevine, tehničari moraju planirati sve pojedinosti izvedbe, kako bi odredili redoslijed i dinamiku izvođenja radova, broj potrebnih radnika, količinu građevinskog materijala, te kako bi dali precizne upute majstorima različitih struka koji rade na izgradnji objekta.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Tijekom školovanja, budući građevinski tehničari, osim općih predmeta, uče i veći broj stručnih što im omogućuje stjecanje znanja o tehničkom crtanju, vrstama i kvaliteti građevinskih materijala, građevnim konstrukcijama, tehnologijama betona i betonskih konstrukcija, građevnoj mehanizaciji, zgradarstvu, kućnim instalacijama, niskogradnji, računalstvu u graditeljstvu te povijesti arhitekture i umjetnosti.

 

Za obavljanje poslova građevinskog tehničara važni su dobar vid i sluh, sposobnost predočavanja prostornih odnosa i neoštećen koštano – mišićni sustav, dobro opće tjelesno i duševno zdravlje, čvrsta tjelesna građa i odlična kondicija. Građevinski tehničar u poslu mora biti snalažljiv i znati se brzo prilagoditi pojedinim situacijama. Budući da je najčešće u poziciji voditelja grupe, mora imati dobre komunikacijske vještine te biti u stanju pružati jasne, precizne i pravovremene upute članovima radnih grupa.

 

Uvjeti rada

Uvjeti u kojima radi građevinski tehničar značajno variraju, i to od često nepovoljnih kojima su izloženi na gradilištima do relativno povoljnih dok rade u projektnim uredima. Nadalje, vrlo često rade terenske poslove zbog čega mogu mjesecima izbivati iz obitelji. Posao se često obavlja u smjenama i pri različitim vremenskim prilikama. Iako se građevinski radovi najčešće izvode u toplijim godišnjim periodima, to ne isključuje izloženost vlazi, vrućinama, nečistoći i sl. Nadalje, ponekad rade u uvjetima koji su štetni za zdravlje, npr. izvođenje radova pod zemljom pri gradnji tunela i sl.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, nedostatak stereovida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, kronični poremećaji koji onemogućuju kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, teža oštećenja funkcije krvno-žilnog sustava, dišni poremećaji s težim oštećenjem funkcije pluća, te kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.

 

Srodna zanimanja

Tehničar za građevne materijale, klesarski tehničar, geodetski tehničar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Građevinski tehničari mogu se zapošljavati u različitim građevnim poduzećima u državnom i privatnom vlasništvu, a mogu otvoriti i samostalan obrt ili poduzeće u graditeljstvu.

 

Ostale informacije

Detaljnije informacije o mogućnostima pokretanja samostalnog obrta mogu se pronaći na Internet stranici Hrvatske gospodarske komore.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.