Grafičar tiska/Grafičarka tiska

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Grafičar tiska/Grafičarka tiska 

 

Kratak opis

Grafičar tiska bavi se tiskanjem novina, knjiga, plakata, prospekata, kataloga, reprodukcija slika i fotografija. Pri tome, ovisno o stupnju usavršenosti tehnološkog procesa koji mu je dostupan, može koristiti nekoliko različitih načina tiskanja.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program grafičara tiska, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova grafičara tiska potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada.

 

Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Grafičar tiska pomoću tiskarskih strojeva tiska razne tiskovine, vodeći pri tome računa da uradak zadovoljava tehnološke standarde kvalitete. Rezultat njegova rada procjenjuje naručitelj i krajnji korisnik.

 

Kako bi ostvario odgovarajući učinak, tiskar mora dobro ovladati cjelokupnim tehnološkim postupkom, poznavati mogućnosti tiskarskog stroja, svojstva materijala za tisak i boja, te konačnu namjenu tiskovine.

 

Prije svakog početka tiskanja nove tiskovine najprije proučava radnu dokumentaciju, pregledava i priprema tiskovni materijal, pomoćne materijale (boje) i tiskovne forme, te izrađuje plan rada. Pri namještanju stroja mora poštivati sljedeće parametre: debljinu i vrstu tiskovnog materijala, pravilno umetanje tiskovnog materijala, pravilno umetanje tiskovne forme, pripremu sustava bojenja, namještanje transportnih elemenata za transport papira kroz tiskarski dio (odgovarajuće podešavanje sustava unosa papira, te tiskovnih i prijenosnih dijelova stroja).

 

Nakon podešavanja stroja, tiskar izrađuje probne otiske pomoću kojih odlučuje o odgovarajućem položaju otisnutih površina na papiru, provjerava potpunost otiska i čistoću neotisnutih dijelova. Nakon toga izrađuje kontrolni otisak – standard za tisak cjelokupne količine tiskovine, koji potvrđuje kontrolor kvalitete.

 

Tiskar nadzire tijek tiskarskog procesa, označava otiske s greškama, te priprema tiskovinu za sljedeće faze rada.

 

Po završenom tisku tiskar priprema stroj za sljedeće tiskanje, prema potrebi očisti sustav za bojenje i vlaženje, te tiskovne dijelove.

 

Vrlo važna zadaća tiskara je stalno održavanje tiskarskog stroja (čišćenje, mazanje i kontroliranje pojedinih elemenata). Samostalno brine o pripremi boje. Neke nijanse boja mora izmiješati na temelju recepta ili ih sam osmišljava.

 

U digitalnom tisku kompjutorski formirani ispis izravno se ubacuje u memoriju tiskarskog stroja. Kompjuter za pripremu ispisa predloška povezan je s tiskarskim strojem, a umjesto boje upotrebljava se toner. Priprema rada je time kraća, postupak je jednostavniji i fizički manje naporan.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Za ovladavanje zanimanjem grafičara tiska, morate steći znanja tiskarske tehnike i tehnologije procesa, osnove tehnologije izrade tiskovnih formi, standardizacije tehnoloških procesa, osnove tehnologije dorade tiskovine, sigurnosti na radu, proizvodnje papira, kartona i ostalih tiskovnih materijala, te proizvodnje tiskarskih boja.

 

Morate poznavati i tiskarske strojeve – njihovu konstrukciju i održavanje; kvalitetu, standardizaciju i programiranje tiska, te punjenje i upravljanje tiskarskim strojevima.

 

Zahtijevaju razlikovanje tonova i nijansi boja, sitnih crta i znakova, sposobnost rada pri velikim kontrastima svjetla, sposobnost prosuđivanja razdaljine, brzine i smjera kretanja predmeta, brzo prepoznavanje i reagiranje na signale, te neosjetljivost na boje i otapala. Važna je urednost i preciznost u radu, osobito u fazi miješanja boja. U radu s kompjuterski upravljanim strojevima potrebno je i poznavanje kompjuterskih programa.

 

Uvjeti rada

Grafičar tiska radi u zatvorenim prostorima, gdje su prisutni vlaga, prašina, prljavština, razni neugodni mirisi, propuh, buka, otrovne tvari i tvari koje nagrizaju, te temperaturne promjene.

 

Posao se obavlja stojeći, često zahtijeva dizanje težih tereta i radi se uglavnom pod umjetnom rasvjetom. Posao je organiziran serijski, radi se u dvije ili tri smjene i često sve dane u tjednu. Bitno su bolji uvjeti u kojima se radi digitalni i offsetni tisak, gdje nema takvih onečišćenja koja prate knjigotiskarsku i klasičnu ofsetnu tehniku.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida na blizinu, neraspoznavanje boja, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, dišni poremećaji s težim oštećenjem funkcije pluća, teža oštećenja funkcije kože na šakama i podlakticama te kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funcioniranje.

 

Srodna zanimanja

Knjigotiskar, ofset tiskar, grafičar tiskarske proizvodnje, tiskar, grafičar pripreme

 

Mogućnosti zapošljavanja

Grafičari tiska zapošljavaju se u tiskarama ili u takozvanim kućnim tiskarama - odjelima tiskara u poduzećima koja imaju veću potrebu za tiskovinama, premda tisak nije njihova osnovna djelatnost. To može biti i specijalni tisak za konkretne proizvode, primjerice tisak na obuću, tisak na keramiku i slično.

 

Ostale informacije

Ostale informacije mogu se dobiti u srednjim školama, koje obrazuju grafičke kadrove, kao i područnim uredima Gospodarskih i Obrtničkih komora.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.