Grafički dizajner/Grafička dizajnerica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Grafički dizajner/Grafička dizajnerica 

 

Kratak opis

Grafički dizajner bavi se likovnim uređivanjem knjiga i drugih pisanih materijala, kao što su časopisi, plakati, kalendari, logotipi i drugo. U svom poslu služi se posebnim grafičkim računalnim programima.

 

Potrebno obrazovanje

Za zanimanje grafičkog dizajnera potrebno je završiti srednju strukovnu četverogodišnju školu, program obrazovanja grafički urednik-dizajner.

 

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini. 

 

Na razini visokog obrazovanja moguće ja završiti preddiplomski i diplomski sveučilišni studij grafičke tehnologije (smjer: dizajn grafičkih proizvoda) te poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij grafičkog inženjerstva i oblikovanja grafičkih proizvoda. Nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik inženjer/prvostupnica inženjerka, nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv magistar inženjer/magistrica inženjerka, a završetkom poslijediplomskog studija stječe se akademski stupanj doktor/doktorica znanosti.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Posao grafičkog dizajnera je osmišljavanje izgleda časopisa, plakata, jumbo plakata, kalendara, logotipa tvrtki i drugih vizualnih informacija. Osim statičnih slika, grafički dizajneri mogu obrađivati i određene elemente pokretne slike, odnosno, sudjelovati u timovima koji se bave izradom tehnički, oblikovno i informacijski kompleksnih proizvoda u novim medijima (Internet i televizija).

 

Može se reći da se grafički dizajneri bave ''vizualnom komunikacijom'', što podrazumijeva i bavljenje fotografijom.

 

Grafički dizajneri prije samog dizajniranja trebaju znati potrebe i zahtjeve svojih klijenata i potencijalnih korisnika. Gotovo uvijek rade po dogovoru s klijentom koji određuje kakav proizvod želi.

 

Grafički dizajneri se često oslanjaju na poznate trendove u dizajnu, no ipak je važno da razviju svoj vlastiti, prepoznatljivi stil.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Grafički dizajneri moraju biti kreativni i imati razvijen smisao za estetiku. Važne osobine za obavljanje ovog posla su preciznost u radu, sposobnost brzog uočavanja, dobra koncentracija, te visoka opća kultura i informiranost. Poželjno je dobro crtanje i komunikativnost, te spremnost na dugotrajni rad i rad pod vremenskim pritiskom.

 

Uvjeti rada

Grafički dizajneri rade u dobro opremljenim i osvijetljenim uredima. Pri radu se služe računalima. Njihov posao zahtijeva veliku predanost i preciznost. Vezani su uz definirane rokove u kojima moraju završiti posao, pa često na poslu ostaju duže ili rade kod kuće.

 

Kontraindikacije za rad su: slabovidnost/sljepoća, neraspoznavanje boja, gluhoća i teže nagluhost u govornom području, oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, te kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

 

Srodna zanimanja

Grafički tehničar pripreme, tekstilni dizajner, modni dizajner, scenski dizajner, dizajner interijera, dizajner Internet stranica, likovni umjetnik

 

Mogućnosti zapošljavanja

Grafički dizajneri se često zapošljavaju u dizajnerskim studijima i tiskarama.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.