Grafički tehničar/Grafička tehničarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Grafički tehničar/Grafička tehničarka 

 

Kratak opis

Grafički tehničar u širem smislu riječi organizira pojedine faze tehnološkog procesa u izradi različitih tiskovnih i grafičkih formi. Grafička tehnologija toliko je uznapredovala, da se grafički tehničari unutar grafičke struke bave različitim područjima rada.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­grafičkog tehničara, potrebno je imati završenu osnovnu školu. Za obavljanje poslova grafičkog tehničara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

 

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini. 

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Posao grafičkog tehničara bilo kojeg profila, jedan je od prvih koraka u nizu grafičke proizvodnje.

Grafički tehničar organizira pojedine faze tehnološkog procesa u izradi tiskovne forme, u tisku i grafičkoj doradi. On vodi i nadgleda pojedine faze tehnološkog procesa, prati izvršavanje radnih naloga, poštivanje rokova te kvalitetu i količinu proizvedenog. Povremeno obavlja i korekturu proizvoda.

 

Ovisno o djelatnosti kojom se unutar grafičke struke bave, razlikujemo nekoliko grafičkih tehničara – grafički tehničar izrade, grafički tehničar tiska, grafički tehničar dorade, grafički tehničar – tehnički urednik i grafički tehničar – grafički urednik.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Grafički tehničari trebaju imati dobro razvijene psihomotoričke sposobnosti, dobar vid na blizinu te dobru sposobnost raspoznavanja boja, nijansa boja te različitih oblika. Potrebna je sposobnost brzog uočavanja, dobra ručna spretnost i spretnost prstiju te dobra misaona koncentracija.

 

Od grafičkih se tehničara očekuje kreativnost, sklonost likovnom izražavanju i dizajnu. Kod onih grafičkih tehničara, koji vode i nadziru rad drugih radnika poželjno je da posjeduju i organizacijske sposobnosti te dobro razvijene vještine komuniciranja i rukovođenja.

 

Uvjeti rada

Grafički tehničari, svih navedenih profila rade u grafičkoj industriji ili u grafičkim obrtničkim radionicama. Rad u industriji organiziran je serijski i najčešće u smjenama.

 

Grafički tehničari rade u zatvorenim prostorima, pri prirodnoj i umjetnoj rasvjeti. Grafički tehničar posao obavlja sjedeći ili stojeći, ovisno o radnoj operaciji. U svom se radu grafički tehničari služe različitim grafičkim strojevima (knjigotiskarskim, ofsetnim, sitotiskarskim, strojevima za šivanje, za klamanje i rezanje itd.).

 

Često se u radnim prostorima grafičkih tehničara šire mirisi od isparavanja kemikalija. U tim prostorima vlada buka i vibracije strojeva, papirna i kartonska prašina te miris boja i ljepila. Propisane mjere zaštite na radu, moraju se strogo poštivati.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, gluhoća i teža nagluhost u govornom području, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava te kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

 

Srodna zanimanja

Grafički inženjer, grafičar slagar-monter, grafičar tiskar, grafičar reprofotograf i kemigraf

 

Mogućnosti zapošljavanja

Grafički tehničari zapošljavaju se u tiskarama, u grafičkoj i izdavačkoj industriji. Zapošljavaju se i u različitim drugim industrijama, gdje je potreban specijalni tisak za konkretne proizvode, primjerice tisak na obuću, keramiku i slično.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.