Hotelijersko-turistički tehničar/Hotelijersko-turistička tehničarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Hotelijersko-turistički tehničar/Hotelijersko-turistička tehničarka

Kratak opis

Hotelijersko-turistički tehničar informira domaće i strane turiste o turističkoj ponudi, organizira putovanja i izlete, obavlja administrativne poslove vezane uz prijam i boravak gostiju, te surađuje s drugim turističkim djelatnicima na organiziranju turističke ponude.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program hotelijersko-turističkog tehničara, potrebno je imati završenu osnovnu školu.

 

Za obavljanje poslova hotelijersko-turističkog tehničara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

 

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini. 

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Hotelijersko-turistički tehničar radi u turističkim agencijama i uredima, na recepcijama hotela, kampova i drugih smještajnih kapaciteta i na svim drugim mjestima koja se bave turizmom i poslovima vezanim za turističku ponudu. Svakodnevno na stranim jezicima komunicira s turistima i poslovnim partnerima. Zajedno s drugim turističkim djelatnicima radi na organizaciji i provedbi turističkog boravka gostiju.

 

U turističkim agencijama i uredima informira goste, prodaje i organizira turističke usluge kao što su smještaj i turistički aranžmani, organizira turistička putovanja i izlete, radi na pripremi informativnog i propagandnog materijala, surađuje s putničkim i prijevozničkim tvrtkama, hotelima i drugim poslovnim subjektima koji iznajmljuju smještajne kapacitete, obavlja sve administrativne poslove vezane za boravak gostiju, sudjeluje u stvaranju programa i izračunu cijene turističke ponude, prodaje karte i dijeli propagandni materijal, radi izvještaje i dopise domaćim i inozemnim poslovnim partnerima, te radi na organizaciji sportskih i rekreacijskih aktivnosti gostiju.

 

Na recepcijama hotela i drugih turističkih objekata prima i sređuje rezervacije, organizira razmještaj gostiju, prijavljuje i odjavljuje goste, radi na realizaciji njihovih zahtjeva, daje savjete i informacije, vodi poslovne evidencije na recepciji, priprema račune i prima uplate, piše dopise poslovnim partnerima, surađuje s ostalim poslovnim subjektima koji rade na realizaciji turističke ponude: agencijama, turističkim uredima, prijevozničkim tvrtkama, i sl. U radu se koristi telefonom, računalom, telefaksom. Turiste opskrbljuje propagandnim materijalima, katalozima, cjenicima i dr.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Za obavljanje poslova hotelijersko-turističkog tehničara, morate imati temeljna znanja iz područja turizma i hotelijerstva, ekonomije i birotehnike. To uključuje znanja i vještine potrebne za obavljanje administrativnih poslova u turističkim agencijama i recepcijama, kao što su vođenje evidencija, knjiženje i evidentiranje poslovnih događaja, sastavljanje poslovnih dopisa na domaćem i stranim jezicima, ispunjavanje izvještaja i tablica, izrada grafikona, obračun usluga, poslovanje novcem i vrijednosnicama. Potrebna su osnovna znanja iz statistike, knjigovodstva i bilanciranja, organizacije poslovanja poduzeća, gospodarskog prava, psihologije rada s klijentima, prehrane i dr.

Potrebno je aktivno znanje nekoliko svjetskih jezika, dobro poznavanje strojopisa i rada na računalu, široka opća naobrazba, poznavanje kulture i kulturne baštine, umjetnosti, povijesti, zemljopisa, turističke animacije i komunikacije, te ukupne turističke ponude kraja u kojem radite.

Da biste bili uspješni u ovom zanimanju, morate imati dobre verbalne sposobnosti, sposobnost računanja, dobru koncentraciju, neposrednost i otvorenost u kontaktima s ljudima, imati razvijene komunikacijske vještine, biti uslužni i strpljivi u radu s ljudima, te biti emocionalno stabilni.

 

Uvjeti rada

Hotelijersko-turistički tehničar najčešće radi u zatvorenom prostoru u povoljnim mikroklimatskim uvjetima, osim ako obavlja poslove turističkog vodiča kada radi na otvorenom i na nogama. Rad se obavlja u smjenama, vikendima i blagdanima, često u noćnoj smjeni. S obzirom na najčešće sezonski karakter naše turističke ponude, često se tijekom sezone radi duže, bez definiranog radnog vremena, dok tijekom zime nastupa pauza. Zato je potrebna dobra psihofizička kondicija, te su za uspješan rad u tom zanimanju zapreke oštećenja lokomotornog sustava (kralježnice, ruku i nogu), kao i smetnje u komunikaciji (govorne smetnje, oštećenje sluha).

 

Kontraindikacije za rad su: slabovidnost/sljepoća, gluhoća i teža nagluhost u govornom području, oštećenje glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, uredna funkcija gornjih ekstremiteta te kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

 

Srodna zanimanja

Hotelijer-ugostitelj, turistički vodič, ekonomist, administrativni tajnik, upravni referent i komercijalist

 

Mogućnosti zapošljavanja

Hotelijersko-turistički tehničari imaju široke mogućnosti zapošljavanja uz jadransku obalu, ali sve više i u kontinentalnom i seoskom turizmu. Zapošljavaju se u turističkim agencijama i uredima, putničkim i prijevozničkim agencijama, u hotelima i kampovima na recepcijama i drugim poslovima vezanim za boravak gostiju, te u tijelima lokalne samouprave koja se bave unaprjeđenjem turističke ponude. Rad u turizmu često je sezonski, tj. vezan za ljetne mjesece.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.