Industrijski dizajner/Industrijska dizajnerica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Industrijski dizajner/Industrijska dizajnerica 

 

Kratak opis

Industrijski dizajner projektira predmete za industrijsku proizvodnju promišljajući proizvod na nov i kreativan način, uvažavajući tehničke aspekte materijala i proizvodnih tehnologija, te ekonomske, socijalne i ekološke aspekte proizvodnje. Radi u timu s drugim stručnjacima i ima uvid u nastajanje proizvoda u svim fazama – od idejnog projekta do finalne proizvodnje.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova industrijskog dizajnera, potrebno je završiti preddiplomski sveučilišni studij i diplomski sveučilišni studij dizajna ili diplomski sveučilišni studij oblikovanje proizvoda od drva.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, a nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv magistar/magistrica struke.

 

Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Industrijski dizajner osmišljava cjelokupni koncept, vizualni i funkcionalni izgled predmeta predviđenih za industrijsku proizvodnju u suradnji s naručiteljem proizvoda i tehnološkim stručnjacima, kako bi proizvod našao svoje mjesto na tržištu i bio ekonomski isplativ, vodeći računa o socio – ekonomskim i ekološkim aspektima proizvodnje.

 

Njegov posao počinje evidentiranjem naručiteljeve želje, potrebe ili problema. Slijedi izrada idejnog projekta, u kojem se određuju pojedinačni koraci koji će dovesti do izrade prototipa. Izrađuje se više idejnih rješenja, koja se predlažu naručitelju.

 

U suradnji s tehnološkim, financijskim, marketinškim, ergonomskim i drugim stručnjacima razmatraju se predložena idejna rješenja i odabire konačno rješenje.

 

Nakon toga utvrđuje se tehnološki proces proizvodnje: određuju se materijali, koji će se koristiti za izradu (staklo, drvo, metal, kamen, keramika, plastika i dr.), veličina, boja i brojna druga svojstva proizvoda u nastajanju.

 

Kad je proizvod pripremljen, pristupa se pokusnoj proizvodnji, što znači da se proizvod posljednji put testira i prema potrebi vrše se potrebne promjene.

 

Nakon što su obavljena posljednja testiranja, proizvod ide u serijsku proizvodnju. Tako se na policama prodavaonica pojavljuju novi modeli namještaja, rasvjetnih tijela, alata i drugih proizvoda, namijenjenih širokoj uporabi.

 

Industrijski dizajner sudjeluje u svim fazama nastajanja proizvoda – od idejnog projekta do finalne proizvodnje.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Industrijski dizajner mora biti visoko kreativna osoba s vrlo razvijenom sposobnošću prostornog predočavanja, likovnog izražavanja i analitičkim pristupom rješavanju problema. Tijekom studija stječu se znanja i vještine iz analize prostornih struktura, matematike, nacrtne geometrije, analize proizvoda, projektiranja odnosa proizvoda prema korisniku, prirodnoj i društvenoj okolini, antropometrije, ergonomije i informatike, te usavršavaju vještine crtanja. Upoznaje se s tehničkim datostima materijala, konstrukcijom i proizvodnim tehnologijama, socijalnim i ekonomskim datostima proizvodnje u uvjetima maloserijske i masovne proizvodnje. Tijekom diplomskog studija industrijski dizajner stječe dodatna znanja i vještine za samostalno vođenje projekata, te vještine snalaženja u kontekstu realnog okruženja i rada u timu.

 

Obrazovanje dizajnera nastoji uravnotežiti kreativno – umjetnički aspekt zanimanja sa znanstveno – istraživačkim zbog osobite uloge dizajnera u uvjetima moderne industrijske proizvodnje i masovne potrošnje. Potiče se istraživački duh i komuniciranje s drugim strukama u procesu nastajanja proizvoda. Industrijski dizajner mora neprestano pratiti razvoj tehnologija, steći zrelost u sagledavanju problema, spoznavanju potreba i utjecaja okoline.

 

Kroz studij za magistra oblikovanja proizvoda od drva, stječu se znanja i vještine koje su potrebne za oblikovanje i konstruiranje proizvoda od drva, unapređenje kvalitete proizvodnje, te rješavanje interdisciplinarnih problema kroz timski rad. Industrijski dizajneri moraju dobro vladati računalnim programima koji se koriste za prikazivanje trodimenzionalnog prostora i crtanje u mjerilu.

 

Uvjeti rada

Pri svakodnevnom radu dizajner veliki dio svog radnog vremena obavlja sjedeći pred računalnim zaslonom, pa vrijede opća preventivna zdravstvena upozorenja.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, nedostatak stereovida, neraspoznavanje boja, kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje, dišni poremećaji s trajnim oštećenjem funkcije pluća, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama te utvrđene alergije na profesionalne alergene.

 

Srodna zanimanja

Grafički dizajner, dizajner vizualnih komunikacija

 

Mogućnosti zapošljavanja

Industrijski dizajneri zapošljavaju se gotovo u svim segmentima privatnog i javnog sektora, uz mogućnost privatnog poduzetništva. Za očekivati je da će, s porastom konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i svijesti o potrebi profiliranja hrvatskog ekonomskog i kulturnog identiteta, potrebe na tržištu rada biti sve veće.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.