Informatičar/Infomatičarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Informatičar/Infomatičarka

Kratak opis

Informatičari se bave aktivnostima vezanim za računalnu i komunikacijsku tehnologiju. Izrađuju računalne programe i korisničke aplikacije, koriste ih u svom radu i pomažu drugima u svakodnevnom korištenju računala.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova informatičara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje informatičkog usmjerenja (računalni tehničar) u trajanju od četiri godine. Za upis u srednjoškolski obrazovni program računalnog tehničara potrebno je imati završenu osnovnu školu.

 

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.

 

Na visokoškolskoj razini moguće je upisati studij računarstva (uz različita usmjerenja) u okviru preddiplomskog sveučilišnog studija, diplomskog sveučilišnog studija i stručnog studija na brojnim visokoškolskim ustanovama u Republici Hrvatskoj.

 

Nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik inženjer/prvostupnica inženjerka, nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv magistar inženjer/magistrica inženjerka struke, a nakon završenog stručnog studija stječe se stručni naziv stručni prvostupnik inženjer/prvostupnica inženjerka.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Informatičari mogu obavljati različite zadatke. Jedan od zadataka informatičara je prilagođavati sustav hardvera i softvera potrebama poduzeća u kojem radi. U tom slučaju, potrebno je detaljno analizirati zahtjeve korisnika vezane uz uporabu računala i u skladu s količinom i vrstama podataka odlučiti koji bi hardver i softver bio pogodan za zadovoljavanje tih potreba.

 

Danas poduzeća često koriste višekorisničke sustave gdje su računala zaposlenika spojena u mrežu. Osim uvođenja i kasnijeg održavanja hardverskih i softverskih rješenja, informatičari u višekorisničkim sustavima rade i administrativne poslove vezane uz prijavu i odjavu korisnika koji pristupaju aplikaciji, dodjeljuju ovlasti za korištenje sustava – utvrđuju i održavaju lozinke, održavaju velike baze podataka, savjetuju korisnike računala, kako bi sustav mogli što bolje koristiti, vode računa o zaštiti podataka, privatnosti i sprječavanju štetnih aktivnosti i neovlaštenom pristupu podacima. Važan aspekt posla informatičara u višekorisničkim sustavima je i antivirusna zaštita. Informatičar također treba poznavati tehničke osobine sustava, kako bi mogao provjeravati radne performanse, uklanjati manje kvarove sustava ili ukazati serviserima na probleme pri radu.

 

Informatičari pišu i računalne programe prilagođene potrebama korisnika. Informatičar u poduzeću može, u skladu s potrebama, pisati i programe prilagođene potrebama poduzeća, kako bi se olakšalo poslovanje, no takve poslove najčešće rade informatičari zaposleni u za to specijaliziranim tvrtkama. Oni programiraju aplikacijski softver i sistemski softver. Aplikacijski softver čine korisnička sučelja, različite aplikacije, igre, programi za obradu teksta, tabelarno izračunavanje. Sistemski softver čine programi koji upravljaju samim radom računala, odnosno njegovih sastavnih dijelova. Za programiranje je potrebno poznavanje programskih jezika. Odabir programskog jezika ovisi o problemu za koji će se program koristiti. Računala zatim koriste program (Compiler), koji programski kôd (zapis programskog jezika) prevodi u strojni kôd koji računalo razumije. Programe je ponekad potrebno nakon nastanka modificirati, bilo zbog novih potreba korisnika ili zbog uklanjanja naknadno otkrivenih pogrešaka. Unutar izrade računalnih programa, informatičar često sudjeluje u i izradi priručnika za uporabu i instalaciju programa.

 

S obzirom na to informatičko-komunikacijska tehnologija stalno napreduje, često su potrebna inovativna rješenja za olakšavanje svih vrsta proizvodnih, poslovnih i upravnih djelatnosti. Važan dio posla informatičara je praćenje novih dosega informacijske tehnologije, kako bi uvijek mogao ponuditi novija i prikladnija rješenja za ispunjavanje korisničkih potreba.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Informatičar mora poznavati građu računala, operacijske sustave, programske jezike, baze podataka, računalne mreže i dobro poznavati integralan informacijski sustav tvrtke za koju obavlja poslove. Posebno je značajno znanje kao i vještine rada u dislociranom i distribuiranom okruženju. S obzirom na prirodu posla, informatičar treba znati osobno računalo osposobiti za rad i podići računalnu mrežu na koju će priključiti korisnička računala. Kako bi to mogao učiniti, mora poznavati osnovne funkcije operacijskog sustava (instaliranje i pokretanje programa, postavljanje parametara sustava i dr.). Za rješavanje problema korisnika, potrebno je i poznavanje računalnih programa. Ako poduzeće ima potrebu za koju je potreban novi softver, informatičar koji će izrađivati program, mora poznavati programske jezike, biti sposoban za rad s apstraktnim pojmovima, za algoritamski način razmišljanja te treba imati razvijene analitičke i tehničke sposobnosti. Mora biti strpljiv, točan i ustrajan. Kako se izradi određenog programa često pristupa timski, poželjne su razvijene komunikacijske vještine koje su uvelike potrebne i u radu s korisnicima računalnih sustava. Uspješni informatičari moraju biti prilagodljivi i trajno zainteresirani za usvajanja novih znanja iz područja informatike, jer je to jedna od grana koje se danas najbrže razvijaju.

 

Uvjeti rada

Informatičar u svom radu koristi ulazne i izlazne uređaje (tipkovnica, računalni miš, monitor). Rad često uključuje dugotrajno sjedenje i gledanje u monitor. Radi u uredu, no s obzirom na prirodu posla i mogućnost povezivanja računala putem Interneta, posao može obavljati i iz vlastitog doma. Ovisno o veličini i prirodi zadatka, posao može obavljati samostalno ili u specijaliziranim timovima.

 

Srodna zanimanja

Sistemski analitičar, projektant informacijskog sustava, programer, sistemski programer, administrator baze podataka, administrator računalne mreže, operater sustava, operater radne stanice, dizajner web aplikacija.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Računala se koriste u velikom broju zanimanja vezanima uz oblikovanje (dizajn) i proizvodnju, pohranjivanje podataka ili evidenciju, organiziranje i analiziranje podataka. Informatičar se može zaposliti u poduzećima i ustanovama, koje koriste računalnu opremu kao potporu svojoj djelatnosti, gdje radi na njenom održavanju i prilagodbi potrebama poduzeća ili se zapošljava u programerskim kućama koje se bave razvojem i poboljšanjem programa i informacijskih sustava.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.