Instalater grijanja i klimatizacije/Instalaterka grijanja i klimatizacije

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Instalater grijanja i klimatizacije/Instalaterka grijanja i klimatizacije 

 

Kratak opis

Instalater grijanja i klimatizacije bavi se montiranjem, održavanjem, nadzorom rada i servisiranjem sustava za grijanje i klimatizaciju.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­instalatera grijanja i klimatizacije, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova instalatera grijanja i klimatizacije, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada.

 

Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Instalateri grijanja i klimatizacije obavljaju poslove postavljanja, kontrole, održavanja i popravljanja toplinskih uređaja, uređaja za klimatizaciju i rashladnih uređaja. Toplinski uređaji služe za zagrijavanje prostora, uređaji za klimatizaciju za regulaciju temperature, vlažnosti i sastava zraka u prostorima, a sistemi hlađenja se koriste za održavanje niskih temperatura, primjerice pri održavanju kvalitete osjetljivih namirnica.

 

Instalateri grijanja montiraju centralno, plinsko i električno grijanje. U radu slijede nacrte i ostale specifikacije. Prije instalacije obavljaju pripremne poslove kao što su rezanje, savijanje i spajanje metalnih cijevi. Izrađuju držače, prirubnice i oslonce, montiraju cjelokupni sustav i ispituju njegov rad. Po potrebi obavljaju i poslove održavanja i popravaka.

 

Instalateri hlađenja i klimatizacije montiraju klimatizacijske sustave i sustave hlađenja. Tijekom rada slijede nacrte i specifikacije o tome kako instalirati motore, termostate, svjećice, kompresore i ostale električne i elektronske komponente. Cijeli sustav povezuju s izvorom električne energije. Provjeravaju rad sustava, održavaju ga i popravljaju. Pri radu se koriste raznim alatima (aparati za zavarivanje, rezači metala, bušilice) i mjernim instrumentima (voltmetri, manometri, ampermetri, termometri).

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Kroz školovanje instalater grijanja i klimatizacije stječe potrebna praktična i teoretska znanja, od osnova obrade metala (piljenje, rezanje, savijanje, ravnanje cijevi, brtvljenje, izolacija, lemljenje) i izrade i čitanja tehničke dokumentacije do osnova tehničkog crtanja, dimenzioniranja i tehnologije materijala. Osposobljava se za obradu materijala, upoznaje fizikalne i prijenosne osobine grijaćih medija, načine mjerenja fizikalnih veličina, sustave izgaranja goriva i odvajanja plinova. Osposobljava se za reguliranje energetskih sustava, te uči izračunati toplinske gubitke i izraditi jednostavniju kalkulaciju.

 

Također, stječe znanja o načinu montiranja uređaja za grijanje (vodova, kotlova, armatura, radijatora i rastezljivih posuda), te sustava za hlađenje i klimatizaciju. Uči se ispitivati uređaje i stječe znanja o njihovom održavanju, reguliranju i servisiranju.

 

Stručna teoretska znanja instalatera grijanja i klimatizacije sežu od osnova termodinamike, elektrotehnike, računalstva, skladištenja i transporta goriva, do ekologije, zakonodavstva, sigurnosti na radu i protupožarne zaštite.

 

Instalater grijanja i klimatizacije posao mora obavljati odgovorno i dosljedno, u skladu s propisima. Mora biti snalažljiv, samoinicijativan i biti sposoban odlučivati u novonastalim uvjetima. Potrebne mjere mora poduzimati brzo i stručno.

 

Za obavljanje posla potrebna je spretnost ruku, usklađeni pokreti, te mišićna osjetljivost ruku, jer mu pravi osjećaj pri regulaciji uređaja pomaže da ih ne ošteti.

 

Mora razlikovati boje i raspoznavati mirise plinova. To je osobito važno u zatvorenim prostorima, kako bi pravodobno mogao prepoznati nazočnost plinova i spriječiti eksploziju ili trovanje.

 

Uvjeti rada

Instalater grijanja i klimatizacije posao često obavlja u nedovršenim objektima, pri čemu je izložen temperaturnim promjenama, vlazi, propuhu te prašini. Posao obavlja stojeći, često mijenja položaj tijela, okreće se, prigiba, penje ili čuči. Povremeno radi na povišenim mjestima. Terete gura, vuče, diže i nosi na više etaže (osobito pri montiranju uređaja u još nezavršenim objektima). Posao instalatera grijanja i klimatizacije ne mogu obavljati osobe s većim ili trajnijim zdravstvenim problemima, osobito s onima koji su vezani uz funkciju vida ili oboljenja kralježnice.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećena funkcija vida i nedostatak stereovida, oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (za rad u buci), neraspoznavanje osnovnih boja, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog, dišnog i/ili srčano-žilnog sustava, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili ravnoteže i teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama.

 

Srodna zanimanja

Elektroinstalater, elektromehaničar, vodoinstalater, plinoinstalater

 

Mogućnosti zapošljavanja

Instalateri grijanja i klimatizacije zapošljavaju se u obrtničkim radionicama, građevinskim poduzećima, te različitim industrijskim pogonima. Ako polože majstorski ispit za instalalatera grijanja i klimatizacije mogu otvoriti vlastiti obrt. 

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.