Instruktor vožnje/Instruktorica vožnje

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Instruktor vožnje/Instruktorica vožnje 

 

Kratak opis

Instruktor vožnje poučava polaznike auto škole svim vještinama vožnje, ponašanju u prometu, vožnji po autocesti, sigurnosti na cesti, te ih priprema za vozački ispit. Upozorava ih na greške koje rade i savjetuje ih u vožnji.

 

Potrebno obrazovanje

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Instruktor vožnje provodi osposobljavanje kandidata za vozače, priprema vježbe i planira rute vožnje primjerene stupnju znanja kojeg je dostigao kandidat. Sjedi pored njega i objašnjava tehniku vožnje, korištenje mjenjača, itd., odgovoran je za sigurno odvijanje satova vožnje. Instruktor vožnje brine o tehničkoj ispravnosti nastavnih sredstava i pomagala (vozilo i ostala nastavna sredstva), planira i priprema teorijsku i praktičnu nastavu, prema propisanom nastavnom planu i programu ovisno o kategoriji vozila, priprema i vodi obveznu pedagošku i tehničku dokumentaciju. Provodi praktičnu nastavu za polaznike C i D i E kategorije, provjerava znanje polaznika i sudjeluje u radu ispitne komisije. Njegov zadatak je da kod polaznika razvija prometnu kulturu i pozitivan odnos prema drugim sudionicima u prometu. Praktičnu nastavu mora prilagoditi kandidatu i s njim vježbati onoliko vremena, koliko je potrebno da savlada vožnju i bude spreman za polaganje vozačkog ispita.

 

Svaki instruktor vožnje vodi detaljnu evidenciju o broju plaćenih nastavnih sati. Za vrijeme osposobljavanja kandidata za vozača u upravljanju vozilom, instruktor vožnje dužan je imati kod sebe svoju vozačku dozvolu, dozvolu instruktora vožnje za one kategorije za koje obavlja osposobljavanje, nalog za osposobljavanje i dužan ih je pokazati na zahtjev policijskog službenika i ovlaštenog nadzornika. Vozilo koje se koristi za osposobljavanje kandidata za vozače, mora biti označeno oznakom plave boje s bijelim slovom «L». Instruktori su vožnje obvezni stručno se usavršavati.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Instruktor vožnje mora imati dobre organizacijske sposobnosti. Mora imati sposobnost razumijevanja i rješavanja tehničkih problema. Važno je da ima razvijene komunikacijske vještine i da je pristupačan i fleksibilan u radu s ljudima. Instruktor vožnje mora biti emocionalno stabilan, djelovati umirujuće na druge i znati dobro prenositi znanje na svoje kandidate. Instruktor mora znati ocijeniti, kada je učenik spreman za polaganje vozačkog ispita.

 

Uvjeti rada

Instruktor vožnje ponekad radi i u dvije smjene, u večernjim satima i vikendom jer svoj raspored prilagođava slobodnom vremenu kandidata. Izložen je različitim vremenskim uvjetima i čestim rizicima od prometnih nezgoda. Značajnije smetnje za obavljanje ovog zanimanja su problemi s kralježnicom i veće poteškoće vida.

 

Srodna zanimanja

Vozač

 

Mogućnosti zapošljavanja

Instruktori vožnje zapošljavaju se u auto školama.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.