Inženjer agronomije/Inženjerka agronomije

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Inženjer agronomije/Inženjerka agronomije 

 

Kratak opis

Inženjer agronomije proučava i razvija metode uzgoja poljoprivrednih kultura i domaćih životinja. Pronalazi načine sigurnijeg suzbijanja štetnih nametnika i bolesti poljoprivrednih kultura te djelotvornije zaštite poljoprivrednog tla. Usavršava metode prerade sirovih poljoprivrednih proizvoda, testira pesticide, provodi selekcije novih sorti i kontrolu sjemenskog materijala i sadnica.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova inženjera agronomije, potrebno je završiti preddiplomski sveučilišni studij agroekologije ili poljoprivrede te jedan od sljedećih diplomskih sveučilišnih studija: agrobiznis i ruralni razvitak; agroekologija, agroekonomika; ekološka poljoprivreda i agroturizam. 

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, a nakon završenog sveučilišnog diplomskog studija stječe se akademski naziv magistar/magistrica struke.

 

Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Poslovi inženjera agronomije mogu se veoma razlikovati, ovisno o području rada i specifičnostima usmjerenja.

 

Agronomi na području bilinogojstva pretežito se bave uzgojem ratarskih kultura, ispitivanjem novih sorti žitarica, industrijskog i krmnog bilja. Organiziraju ili vode poljoprivredne posjede te pružaju stručne savjete proizvođačima.

 

Pedolozi se bave uređenjem zemljišta i zaštitom poljoprivrednog tla, ispituju i primjenjuju postupke za poboljšanje strukture tla i savjetuju proizvođače o načinima najboljeg iskorištavanja zemlje.

Inženjeri voćarskog i vinogradarskog smjera bave se planiranjem, projektiranjem i podizanjem voćnjaka i vinograda, ispitivanjem novih načina uzgoja, ekoloških uvjeta proizvodnje i sl.

 

Agronomi specijalizirani za vinarstvo rukovode proizvodnjom vina i bave se ispitivanjem njegova sastava.

 

Stručnjaci za zaštitu bilja rade na proučavanju i suzbijanju biljnih štetočina te provođenju sustava zaštite od bolesti i štetnih nametnika u staklenicima i rasadnicima. Zaštitar bilja brine se i o zaštiti uskladištenih biljnih proizvoda, sve do njihove konačne uporabe ili do prosljeđivanja na tržište.

 

Agronomi koji se bave uređenjem krajobraza, rade na zaštiti postojeće krajobrazne baštine te na osmišljavanju novih krajobraznih struktura uz poštivanje socijalnih i ekoloških zakonitosti.

 

Stručnjaci na području stočarstva bave se proizvodnjom, odnosno znanstvenoistraživačkim radom vezanim uz uzgoj, reprodukciju i razvoj domaćih životinja.

 

Agroekonomisti se bave distribucijom, prodajom i marketingom poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Upravljaju poljoprivrednim zadrugama ili tvrtkama, analiziraju i organiziraju poslovanje i sl.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Kroz teorijsku i praktičnu nastavu na fakultetu stječe se većina potrebnih znanja za obavljanje poslova inženjera agronomije. Posao se može raditi u laboratorijima, na terenu (poljoprivredna dobra, farme), u uredima i poljoprivrednim ljekarnama.

 

Ovisno o poslu koji obavlja, inženjer agronomije ponekad može biti izložen nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima i fizičkim naporima te je shodno tome poželjna dobra fizička kondicija i prilagodljivost.

 

Za obavljanje poslova inženjera agronomije, vrlo je važna i ljubav prema prirodi te interes za nju. Sposobnost povezivanja činjenica i logičko zaključivanje, neophodni su za obavljanje ovog posla. Za pisanje izvještaja i znanstvenih radova nakon provedenih istraživanja, poželjna je dobra sposobnost govornog i pismenog izražavanja.

 

Dobre komunikacijske i prezentacijske vještine osobito su poželjne za rad u području agrarne ekonomije.

 

Uvjeti rada

Uvjete rada nije moguće jednolično opisati, jer oni ovise o radnom mjestu na kojem je inženjer agronomije zaposlen. Posao može biti uredski, laboratorijski, terenski, a shodno tome uglavnom sjedeći, ali i fizički zahtjevniji.

 

Srodna zanimanja

Ekolog, biolog, inženjer šumarstva, veterinar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Inženjerima agronomije pruža se mogućnost zapošljavanja u znanstvenoistraživačkom radu, u području biotehničkih i srodnih znanosti. Ovisno pak o odabiru preddiplomskog i/ili diplomskog studija, moguće je zapošljavanje u različitim oblicima poljoprivrednih gospodarstava, državnoj i lokalnoj upravi i samoupravi, u savjetodavnoj službi i agroekološkim laboratorijima. Mogu raditi kao voditelji i organizatori biljne proizvodnje na imanjima velikih poduzetnika (tvrtki), kao suradnici na poslovima prometa poljoprivrednim proizvodima i opremom, savjetnici u poljoprivrednim apotekama i tvrtkama proizvođača pesticida, voditelji u poduzećima za preradu i promet hortikulturnih proizvoda i sl.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.