Inženjer brodogradnje/Inženjerka brodogradnje

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Inženjer brodogradnje/Inženjerka brodogradnje 

 

Kratak opis

Inženjeri brodogradnje rade na poslovima projektiranja i konstrukcije broda, poslovima tehnologije gradnje i organizacije, poslovima klasifikacije i nadzora, gradnje broda, upravljanja, te održavanja i iskorištavanja broda.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova inženjera brodogradnje, potrebno je završiti preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje i diplomski sveučilišni studij brodogradnje. Također, brodogradnju je moguće studirati i u okviru stručnog studija.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, nakon završenog sveučilišnog diplomskog studija stječe se akademski naziv magistar inženjer/magistrica inženjerka, a nakon završenog stručnog studija stječe se stručni naziv stručni prvostupnik inženjer/stručna prvostupnica inženjerka.

 

Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Inženjeri brodogradnje obavljaju poslove konstrukcije, gradnje, upravljanja, održavanja i iskorištavanja plovila. Plovila mogu biti različitih namjena od jednostavnih malih rekreativnih plovila, putničkih brodova, trgovačkih plovila do složenih vojnih brodova i podmornica. Pri konstrukciji od izuzetne je važnosti uz brodograđevne standarde i namjena broda, jer o njoj ovise dimenzije, volumen, brzina kretanja, funkcije i ostali parametri.

 

Inženjeri brodogradnje rade na tehnologiji gradnje i organizacije, klasifikacije i nadzora, studijskih i modelskih ispitivanja, te na poslovima konzultantskih organizacija i državnih nadzornih ustanova. Taj posao obuhvaća širok spektar djelatnosti pa se ovisno o potrebama mjesta na kojem rade specijaliziraju za određene poslovne zadaće (dizajniranje, tehnološko oblikovanje elemenata konstrukcija, ispitivanje plovnih značajki novih modela, nadzor gradnje, optimiranje eksploatacije i sl.)

 

Pri izradi projekata koriste se najsuvremenijim softverskim paketima. Pri projektiranju brodova koriste specifična znanja o uvjetima boravka, sigurnosti i zaštiti putnika, posade i rukovatelja uređajima i opremom. Posebna pažnja polaže se na područje zaštite okoliša. Provode se mjere povezane sa zbrinjavanjem otpada, zaštitom voda od zagađenja, zaštitom zraka te nadzor otpadnih voda.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Stručna znanja koja inženjer brodogradnje mora imati odnose se na usvajanje specifičnih predmeta struke, na primjer čvrstoću i vibracije broda, brodske propelere, opremanje broda itd. Važno je neprestano usavršavanje i praćenje razvoja tehnologije.

 

Brodogradnja je interdisciplinarna znanost koja se bavi proučavanjem i primjenom znanja iz područja matematike, fizike, kemije, računarstva, te po potrebi elektrotehnike, elektronike i sl. Uz to, tijekom proizvodnog procesa koriste se i spoznaje iz područja ekonomije, psihologije, biologije itd.

 

Potrebne su dobre matematičke, mehaničke sposobnosti, sposobnosti prostornog i logičkog zaključivanja. Uz analitičnost i temeljitost u radu važan je i kreativan pristup rješavanju problema.

Zbog složenosti i opsežnosti posla često se radi u timu i surađuje s drugim tehničkim specijalistima pa je poželjna sklonost timskom radu, kao i jasnoća u pismenom i usmenom izražavanju.

 

Uvjeti rada

Inženjeri brodogradnje uglavnom rade u konstrukcijskim uredima i veći dio radnog vremena provode u sjedećem položaju, za računalom. Poslovi nadzora gradnje brodova i brodskih sustava vezani su uz rad u radionicama ili na otvorenom prostoru brodogradilišta. Inženjeri brodogradnje koji rukovode tim poslovima izloženi su radu u buci, nepovoljnim vremenskim uvjetima i nečistoći.

 

Srodna zanimanja

Inženjer strojarstva, inženjer zrakoplovstva, inženjer elektrotehnike, inženjer metalurgije

 

Mogućnosti zapošljavanja

Inženjeri brodogradnje zapošljavaju se u brodogradilištima, poduzećima za konstrukciju i proizvodnju malih plovnih objekata u državnim nadzornim ustanovama, konzultantskim firmama i sl. Inženjeri brodogradnje uz znanja iz menadžmenta mogu obavljati poslove upravljanja i biti na rukovodećim mjestima u firmama u kojima rade. Uz odgovarajuće radno iskustvo, znanja i vještine mogu otvoriti privatnu firmu.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.