Inženjer drvne tehnologije/Inženjerka drvne tehnologije

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Inženjer drvne tehnologije/Inženjerka drvne tehnologije 

 

Kratak opis

Inženjer drvne tehnologije bavi se konstruiranjem proizvoda, pripremom i unapređivanjem proizvodnje te organizacijom rada u drvnoj industriji. Vodi poslove trgovine i prometa drvnim proizvodima i surađuje u obrazovnim i istraživačkim institucijama vezano uz drvnu struku.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova inženjera drvne tehnologije, potrebno je završiti preddiplomski sveučilišni studij drvne tehnologije i diplomski sveučilišni studij drvnitehnoloških procesa ili stručni studij drvne tehnologije.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, nakon diplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar/magistra struke, a nakon završenog stručnog studija stječe se stručni naziv stručni prvostupnik.

 

Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Inženjer drvne tehnologije bavi se konstruiranjem i projektiranjem proizvoda drvne industrije (građevinska stolarija, namještaj) pri čemu rješava tehničke probleme, izrađuje projektnu tehnološku dokumentaciju i prilagođava strojeve mjerama novih proizvoda. Također organizira pristizanje materijala potrebnih za proizvodnju, raspoređuje strojeve i radne operacije u tvornici, planira i radi obračun proizvodnje. Vodi različite laboratorijske analize sirovina i drugih materijala, sastavlja izvješća, ugovore i prijedloge narudžbi. U njegove zadaće ubraja se i provođenje zaštitnih mjera i zaštita okoliša. Surađuje s predstavnicima raznih ustanova, vodi i usklađuje različite postupke, od otkupa sirovina do prodaje proizvoda.

 

Pored toga, diplomirani inženjeri drvne tehnologije mogu se baviti trgovinom i prometom drvnim proizvodima, poučavanjem u strukovnim srednjim i srodnim školama te obavljati konzultantske poslove u projektantskim tvrtkama.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Inženjer drvne tehnologije mora ovladati stručnim znanjima iz područja tehnike i menadžmenta u drvnoj industriji, dobro poznavati tehničko crtanje i matematiku te posjedovati osnovna znanja iz područja strojarstva i ekonomije. Treba se dobro snalaziti u prostoru. Potrebne dodatne vještine su poznavanje rada na računalu i računalnih programa, koji služe u projektiranju tehnologije i konstruiranju proizvoda. Budući da često upravlja radom drugih ljudi i radi u timu, poželjne su organizacijske vještine, komunikativnost, osjetljivost za probleme drugih i strpljivost. Rad u laboratoriju i u zavodima za ispitivanje materijala, konstrukcija i tehnologija zahtijeva visoku koncentraciju i preciznost.

 

Uvjeti rada

Radi li u proizvodnji, izložen je nepovoljnim klimatskim uvjetima, buci, prašini i različitim kemikalijama, te može raditi u smjenama. Inženjeri drvne tehnologije često rade i u uredima, biroima i laboratorijima.

 

Srodna zanimanja

Inženjer šumarstva

 

Mogućnosti zapošljavanja

Inženjer drvne tehnologije može raditi u svim oblicima poduzeća koja se bave obradom, preradom i trgovinom drvom, konzultantskim i projektantskim tvrtkama. Može se zaposliti kao stručni suradnik u istraživačkim institucijama u području drva i drvne tehnologije, kao voditelj i suradnik u poslovima trgovine i prometa drvnim proizvodima ili obavljati poslove i zadaće u drvnoindustrijskom poduzetništvu. Također može raditi kao nastavnik u strukovnim srednjim i srodnim školama i obavljati poslove i zadaće u publicistici i medijima vezanim uz drvnu struku.

 

Nakon završenog studija, određene prakse u struci i položenog stručnog ispita može postati ovlašteni inženjer koji obavlja poslove javne ovlasti, kao što su samostalno projektiranje, ocjenjivanje projekata, vođenje i nadziranje studija i radova, kontrola kvalitete, sudsko vještačenje i dr.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.